Vstupné metriky

Metriky vstupu sa používajú na meranie investícií do inovácií, ako sú peniaze, čas alebo talent venované konkrétnej činnosti súvisiacej s riadením inovácií.