Vyhodnotenie

Vyhodnocovanie nápadov sa týka systematického procesu posudzovania, pri ktorom sa dozviete o kvalite a včasnosti nápadu.

Hodnotenie sa často vykonáva pomocou vopred definovaných kritérií, podľa ktorých sa uprednostňuje myšlienka na základe toho, ako dobre ich spĺňa.