Vynález

Vynález je nový produkt alebo koncept, ktorý zvyčajne vychádza z procesu vynájdenia.