Udržiavanie inovácií

Udržiavanie inovácií sa týka typu inovácií, ktoré existujú na súčasnom trhu, a namiesto vytvárania nových hodnotových sietí skôr zlepšuje a rozširuje existujúce.