Výstupné metriky

Metriky výstupu merajú výsledky, ktoré vaše investície do inovácií priniesli. Typickými výstupnými metrikami sú napríklad ROI inovačných aktivít a rast výnosov z nových produktov.