Zosúladenie stratégie

Zosúladenie stratégie sa týka procesov a činností, ktoré spájajú štruktúru a zdroje organizácie s jej  strategickými cieľmi.