Životný cyklus prijatia technológie

Životný cyklus Technology Adoption Life Cycle (teória, ktorú prvýkrát predstavil Geoffrey Moore vo svojej knihe  Crossing the Chasm) predstavuje teóriu, ktorá  vysvetľuje, prečo majú spoločnosti s rušivými produktmi a technológiami často ťažkosti s úspechom na bežnom trhu.