Technologická inovácia

Technologická inovácia znamená generovanie nových nápadov založených na technológii, schopnostiach alebo znalostiach s cieľom vytvoriť z nového technologického riešenia životaschopnú entitu.