Strategické plátno „play-to-win“

Stratégia Play-to-Win Canva s (vytvorená Matthewom E. Mayom) je rámec, ktorý je možné použiť pri strategických rozhodnutiach. Strategické plátno pomáha určovať a overovať, čo musí platiť, aby tieto strategické voľby boli skutočne dobré.