Správa portfólia

Správa inovačného portfólia integruje stratégiu a realizáciu. Týka sa procesu rozhodovania o investíciách a o tom, ako sú alokované rôzne aktíva.