Šírenie inovácií

Šírenie inovácií je proces, pri ktorom sa inovácia v priebehu času medzi členmi sociálneho systému sprostredkuje určitými kanálmi.

Pokúša sa zistiť, ktoré aspekty ovplyvňujú mieru prijatia inovácie