Validácia

Validácia nápadov je jedným z prvých krokov k vytváraniu inovácií. Účelom overenia nápadu je overiť, či myšlienka na trhu skutočne prežije, a to rozpoznaním a otestovaním najdôležitejších predpokladov týkajúcich sa nápadu.