Tri horizonty rastu

Three Horizons of Growth (vytvorený spoločnosťou McKinsey &  Company) je model pre správu portfólia, ktorý pomáha organizáciám štruktúrovať ich iniciatívy a nájsť vhodnú rovnováhu medzi krátkodobými a dlhodobými projektmi v ich portfóliu.