Technologický Push

Technologický push (tlak) je organizačná orientácia, ktorá  využíva vlastný výskum a a už existujúce technológie, stroje, distribučné kanály a ďalšie zdroje na rozvoj produktov. 

Väčšina veľkých, etablovaných organizácií zameraných na push má svoje vlastné inovačné jednotky zamerané na uvádzanie nových produktov a riešení na trh.