Strategické myslenie

Strategické myslenie  je plánovací proces, ktorý využíva inovácie, strategické plánovanie a operatívne plánovanie na rozvoj obchodných stratégií, ktoré majú väčšiu šancu uspieť.