Správa nápadov

Správa nápadov je štruktúrovaný proces zhromažďovania, vývoja a implementácie sľubných nových nápadov na účely inovácie.