Spätná väzba

Spätná väzba sa týka informácií alebo skúseností týkajúcich sa produktu alebo služby, ktoré sa používajú na vylepšenia.

Pre mnohých je spätná väzba dôležitou hnacou silou v procese rozhodovania alebo vývoja produktu.