Čo vlastne znamená „Open innovation“?

Otvorená inovácia sa používa na nakopnutie inovačného procesu vo firmách a organizáciách rôzneho druhu. Dajú sa pomocou nej vyriešiť výzvy, na ktorých si firma už predtým “vylámala zuby”. S pojmom Open innovation prišiel Henry Chesbrough, ktorý o tejto metóde napísal knihu s rovnomerným názvom. Opísal a vysvetlil, prečo je prospešné staviť na spoluprácu aj s vonkajšími zdrojmi.

Ako to celé v praxi prebieha?

Celý proces funguje na princípe využitia  nápadov zamestnancov zvnútra aj zvonka firmy (externých zdrojov). Ak si to neviete predstaviť, tak tu je príklad. Tak ako si v prípade obchodného vzťahu obstarávame tovary a služby, tak isto si vieme zaobstarať aj inovačný potenciál.

Open innovation a jej benefity

Čo Vám prinesie využitie Open innovation? Hlavným výsledkom je posun vpred v oblastiach inovácie – produkt, služba, proces, biznis model. Možností je veľa. Cieľom je hlavne dosiahnuť Vaše strategické ciele.

Výmena myšlienok je prospešná pre lepšiu inováciu z oboch strán. Firmy získajú rôzne prínosy, rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov. Laicky povedané, čím viac informácií sa medzi firmami vymení, tým vhodnejšie rozhodnutia sa v konečnom dôsledku urobia. Noví ľudia prinesú nové pohľady a nové skúsenosti, ktoré dovtedy neboli dostupné. Zapojené strany sa však rozhodnú, ktoré údaje/informácie si navzájom zdieľajú. Tu je pre Vás schéma 5Z na ľahšie zapamätanie benefitov. 

  • Zaujatie a zapojenie väčšieho obecenstva
  • Zapojenie relevantného obecenstva
  • Zefektívnenie nákladov

Otvorená inovácia umožňuje vynaložiť také nízke/vysoké náklady, aby z toho firma získala výhody. Výška nákladov záleží len od toho, aká zložitá je myšlienka, ktorej sa inovácia týka.

  • Zapojenie zákazníkov v výskume a vývoji (R&D)

Ak zákazníci lepšie pochopia kľúčové časti ich produktu, budú mať lepšie pochopenie toho, čo na produkte majú viac rozvinúť a čo nie.

  •  Zefektívnenie public relations & hodnoty samotnej značky

Rozšírením svojich pracovných vzťahovmôže firma získať povedomie o svojej značke. Spolupráca je teraz v kurze.

A nakoniec aktivita pre Vás

Odporúčam Vám si zobrať pero a papier, a pozrieť si toto video od Guya Kawasakiho. Napíšte si dôležité body z videa a rovno si ich aplikujte na Vašu myšlienku alebo nápad.

Ak neviete, ktorým trendom sa venovať pri inovácii produktu, služby alebo výroby alebo projektu, zdieľam s Vami pár tipov a trendov, ktoré budú dôležité pre ďalšiu dekádu. V budúcom článku sa dočítate aké druhy Open Innovation sa dajú použiť, kde ich nájsť a čo Vás to bude stáť.

Tu nájdete druhú časť článku.

Zatiaľ sa majte krásne. 

Lucia Tóthová