Späť Späť Späť
12 januára, 2021

Slovnik

Slovník

Slovnik

Validácia

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Validácia Validácia nápadov je jedným z prvých krokov k vytváraniu inovácií. Účelom overenia nápadu je overiť, či myšlienka na trhu skutočne prežije, a to rozpoznaním a otestovaním najdôležitejších predpokladov týkajúcich [...]

Tok procesu

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Tok procesu Tok procesu je diagram alebo diagram, ktorý ilustruje a popisuje rôzne fázy inovačného procesu pri riešení konkrétneho problému.

Tri horizonty rastu

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Tri horizonty rastu Three Horizons of Growth (vytvorený spoločnosťou McKinsey &  Company) je model pre správu portfólia, ktorý pomáha organizáciám štruktúrovať ich iniciatívy a nájsť vhodnú rovnováhu medzi krátkodobými a [...]

Transformačná inovácia

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Transformačná inovácia Transformačné inovácie sú zriedkavé a silné. Transformuje spôsob podnikania organizácií a ponúka úplne novú hodnotu pre mnoho generácií. Iba 10% inovácií je transformačných.

Technologická inovácia

2021-08-19T19:29:19+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Technologická inovácia Technologická inovácia znamená generovanie nových nápadov založených na technológii, schopnostiach alebo znalostiach s cieľom vytvoriť z nového technologického riešenia životaschopnú entitu.

Technologický Push

2021-08-19T19:29:19+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Technologický Push Technologický push (tlak) je organizačná orientácia, ktorá  využíva vlastný výskum a a už existujúce technológie, stroje, distribučné kanály a ďalšie zdroje na rozvoj produktov.  Väčšina veľkých, etablovaných organizácií [...]

Šírenie inovácií

2021-08-19T19:29:19+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Šírenie inovácií Šírenie inovácií je proces, pri ktorom sa inovácia v priebehu času medzi členmi sociálneho systému sprostredkuje určitými kanálmi. Pokúša sa zistiť, ktoré aspekty ovplyvňujú mieru prijatia inovácie

Strategické plátno „play-to-win“

2021-08-19T19:29:19+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Strategické plátno „play-to-win“ Stratégia Play-to-Win Canva s (vytvorená Matthewom E. Mayom) je rámec, ktorý je možné použiť pri strategických rozhodnutiach. Strategické plátno pomáha určovať a overovať, čo musí platiť, aby [...]

Strategické myslenie

2021-08-19T19:29:46+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Strategické myslenie Strategické myslenie  je plánovací proces, ktorý využíva inovácie, strategické plánovanie a operatívne plánovanie na rozvoj obchodných stratégií, ktoré majú väčšiu šancu uspieť.

Správa portfólia

2021-08-19T19:29:46+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Správa portfólia Správa inovačného portfólia integruje stratégiu a realizáciu. Týka sa procesu rozhodovania o investíciách a o tom, ako sú alokované rôzne aktíva.

Správa nápadov

2021-08-19T19:29:47+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Správa nápadov Správa nápadov je štruktúrovaný proces zhromažďovania, vývoja a implementácie sľubných nových nápadov na účely inovácie.

Spätná väzba

2021-08-19T19:29:47+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Spätná väzba Spätná väzba sa týka informácií alebo skúseností týkajúcich sa produktu alebo služby, ktoré sa používajú na vylepšenia. Pre mnohých je spätná väzba dôležitou hnacou silou v procese rozhodovania [...]

Go to Top