Naspäť
27. decembra 2022 Blog Blog Blog

Založme si inovačné centrum

V poslednej dobe vznikajú inovačné centrá - v mestách, na univerzitách, v regiónoch aj vo firmách. Motívy sú rôzne, ale berme to ako snahu o revitalizáciu prostredia, v ktorom pracujeme a žijeme. Bolo by dobré, keby sa naša krajina zo vzdychačov a nadávačov zmenila na proaktívnych ľudí. Keby sa ľudia naučili meniť problémy vo svojom okolí na inovačné príležitosti. Nepotrebujeme ani tak "inovačné budovy a kancelárie" ako správnych ľudí, ktorí si vedia poradiť s problémami a zorganizovať čo treba. Pripravili sme niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť inováciám v obciach, v regiónoch alebo vo firmách.

Založme si inovačné centrum

1. Dajme dokopy správnych ľudí

Akí sú to správni ľudia? Hovorí sa, že na pozitívnu zmenu potrebujeme chcieť, vedieť a môcť. V prvom kole teda potrebujeme ľudí, ktorí chcú niečo zmenIť, aj keď nevedia ako a nemajú žiadne znalosti a právomoci. Určite sa medzi nimi nájdu takí, ktorí už niečo dokázali, vedia ako sa pripravujú a realizujú zmeny. Môžeme zorganizovať konferenciu s našimi úspešnými inovátormi, workshopy na rôzne témy alebo môžeme zdieľať svoje profily a projekty v organizovanej skupine na internete (napr. Solved). Stretávanie a diskusie ukážu talenty ľudí aj ich odborné zameranie, zároveň pri dobrej organizácii pritiahneme ľudí, o ktorých sme možno ani nevedeli a radi by sa zapojili do riešenia problémov. Diskutujme s týmito ľuďmi o tom, že inovácie nie sú iba veda, výskum, patenty a high technológie, ani eurofondové vrecia peňazí, ale konkrétne aktivity, ktoré zlepšujú produkty, služby a procesy pre ľudí a opravujú tak svet okolo nás. Možno objavíme medzi nami profesora, ktorý má zaujímavú teóriu bez aplikácie alebo niekoho, kto má „neriešiteľný“ problém a vedľa neho sedí neznámy človek s riešením. Baťa vraj hovorieval: „Kto nevie, toho naučíme, kto nemôže, tomu pomôžeme, kto nechce, toho nechceme.“ Náš okruh vplyvu na veci, ktoré nefungujú je väčší ako si myslíme, len musíme chcieť vykročiť z našej komfortnej zóny.

2. Zdieľajme úspešné projekty

Ľudia radi prezentujú veci, ktoré sa im podarili, tak im dajme šancu. Uvidíme galériu inovátorov a inovácii, ktoré nás môžu inšpirovať. Zároveň tak lepšie spoznáme ľudí, ktorých máme okolo seba a o ich a potenciáloch sme ani netušili. Môžeme si pozvať aj inovátorov z iných regiónov alebo firiem, ľudí, ktorí vedia ukázať  zaujímavé skúsenosti a projekty. Môžeme organizovať rôzne formáty prednášok a prezentácií, diskusie a workshopy s moderátormi, podcasty a videá, prezentácie úspešných riešení na internete, exkurzie do zaujímavých firiem a regiónov. Inšpirácie sa dajú nájsť aj vo filmoch a skutočných životných príbehoch , napr.- Apollo13, záchrana zasypaných baníkov v Chile, záchrana mladých futbalistov v zatopenej jaskyni v Thajsku, Filippo Neri, Vladimír Krčméry, Anton Srholec, Vladimír Maslák a pod. Máme okolo seba mnoho ľudí, ktorí pomáhajú matkám, deťom, prepusteným väzňom, chudobným, poškodenej prírode, opravujú ruiny, bojujú proti korupcii a podvodom a pod.

3. Pomenujme problémy

Keď budeme mať okolo seba dostatok ľudí s vhodnými schopnosťami (vizionári, akční, kreatívni, realizátori a doťahovači, facilitátori, projektoví manažéri, technici, podnikatelia, sociálne orientovaní, maximalisti, vizionári, učitelia a pod.) môžeme v skupinách pomenovať problémy, ktoré sa vyskytujú v našom okolí. Nebojme sa slova problém, ale nespájajme problémy s konkrétnymi ľuďmi, neobviňujme, nesúďme, nekritizujme a neobhajujme sa navzájom, kto za to môže. Definovanie problému je podobné ako diagnóza nemoci, ktorá nám pomáha nájsť správnu liečbu. Ak o probléme nebudeme hovoriť (plytvanie, neporiadok, chybné rozhodnutia, neriešené situácie a konflikty, nebezpečné situácie, nevyužitý potenciál, a pod.) tak on nezmizne, ale bude sa ešte zväčšovať. Správne definovanie problému a jeho príčin (človek nie je nikdy príčina problému, môžu to byť chybné rozhodnutia, nevšímavosť, neznalosť a pod.) je základom jeho následného riešenia. Diskutujme o tom, čo sa stane, keď problém necháme nepovšimnutý a nebudeme ho riešiť a keď odstránime jeho príčiny a on prestane existovať. Porovnanie negatívnych javov, ktoré problém spôsobuje a pozitívnych následkov, ktoré dosiahneme jeho vyriešením, môže byť silnou motiváciou.

4. Premeňme problémy na príležitosti

V spoločnosti máme problémy vo vzdelávaní, v zdravotníctve, v sociálnej oblasti, v infraštruktúre, v životnom prostredí. Aj vo firmách nás trápi byrokracia, nevšímavosť k plytvaniu, nízka produktivita, nevyužité nápady a talenty ľudí a pod. Často sa k týmto problémom staviame tak, že by „s nimi niekto mal niečo urobiť.“ V spoločnosti nám nikto nebráni založiť si občianske združenie a vo firme si definovať projekt a projektový tím. Máme aj systematické postupy, ako riešiť zložité problémy tak, aby sme dosiahli plánované ciele. Máme množstvo príkladov, ako sme chybu vo výrobe alebo reklamáciu zákazníka využili na vyriešenie problému, ktorý sa viac neobjavil. Aj v spoločnosti je veľa príkladov zmien zdola keď lekári zachraňovali utečencov, kňazi bezdomovcov a chudobných, mladí aktivisti opravovali staré budovy a čistili prírodu, učitelia založili alternatívne školy a projekty pre deti, športovci organizovali súťaže a tréningové krúžky. Premieňať problémy na príležitosti je určite lepšie ako nadávanie čakanie na to, že ich „niekto, niekedy“ vyrieši.

5. Ukážme ľuďom cestu

Môžeme organizovať master mind skupiny, design sprinty, design thinking alebo six sigma projekty, hackathony s mladými, besedy so seniormi a pod. Účastníci ani nemusia vedieť, že sa to tak volá. Odrazu uvidia cestu – zachytený a analyzovaný problém, príležitosť a návrh riešenia, prvý prototyp a jeho testovanie, prvé výsledky…Dôležité je, aby sme neskončili iba pri diskusiách, ale začali veci riešiť. nemusíme hneď vyriešiť všetky problémy sveta ani zostrojiť perpetuum mobile. Podstatné je, aby sme sa vzájomne počúvali a rešpektovali, aby sme postupne menili nápady na akcie. Nemusíme hneď spustiť desiatky projektov. Môže byť lepšie vybrať si na začiatok menšie veci a dosiahnuť nejaké výsledky a potom pokračovať ďalej. Určite prídu aj prekážky a neúspechy. Ak sa nám niečo nepodarilo, tak to opravme alebo sa z toho poučme. Pomôžme ľuďom stať sa opravármi spoločnosti – budú mať dobrý pocit, že sú užitoční a stali sa súčasťou prospešných zmien. Potešia ich dosiahnuté výsledky aj spoločná radosť z úspechov. Každý z nás má v sebe endorfín, dopamín, oxytocín alebo serotonín, ktoré nám prinášajú šťastie. Venujem sa inováciám dlho a aj po rokoch často prežívam radosť, keď vidím niekde produkt alebo logo, ktoré sme vytvárali v nejakom projekte – napr. VW Touareg, čistiace prostriedky Feel Eco, repkový olej Flaviol, nemocničné lôžko Eleganza alebo simulačný program Plant Simulation.

6. Zmeňme vzdychanie na akciu

Vzdychaním a nadávaním nezmeníme svet k lepšiemu. Iba kritizovaním druhých ľudí im nepomôžeme byť lepšími. „Len zlé srdce môže zle usudzovať o svojich blížnych,“ hovorí Ján-Mária Vianney a pokračuje: „Aký je šťastný život tých, ktorí nemajú vo zvyku zle posudzovať svojich blížnych, ale všetko vysvetľovať len v dobrom.“ Aj on bol inovátor – menil krčmy na domy pre službu blížnym, podobne ako to dnes robí Vladko Maslák v Dobrom Pastierovi. Keď založíte inovačné centrum, tak prvými výsledkami nech sú proaktívni a pozitívne zmýšľajúci ľudia a oni budú zapaľovať ďalších. Niekedy sme netrpezliví. Očakávame veľké projekty a impozantné výsledky a sme sklamaní, keď neprídu. Inovácie potrebujú trpezlivosť, vytrvalosť a čas. Je to ako s revitalizáciou pôdy, na ktorej chceme pestovať rastliny. Nemôžeme večer sadiť a ráno zberať. Budujeme ekosystém, ktorý potrebuje pôdu, vlahu a živiny. A správnych farmárov, ktorí rozumejú svojej práci a sú ochotní pracovať. Akcie sú dôležité – neuspokojte sa s nápadmi na farebných kartičkách, fotografiami vysmiatych „inovátorov“ na sociálnych sieťach, krásnymi prezentáciami na konferenciách.

7. Komunikujme

Komunikácia je vzájomná interakcia medzi ľuďmi za účelom koordinovanej akcie a dosiahnutia očakávaného výsledku. Komunikácia nie je rozprávanie, prezentovanie a propagovanie. Komunikácia pomáha koordinácii nášho úsilia. Potrebujeme sa počúvať, vnímať rôzne pohľady na problémy a riešenia, akceptovať rôzne talenty a role. Komunikácia pomáha pochopiť podstatu problému, príčiny a následky, buduje rešpekt a dôveru, pomáha hľadať riešenie typu výhra – výhra. Potrebujeme správnu komunikáciu v inovačných tímoch ale aj medzi nimi. Medzi rôznymi hráčmi – podnikateľmi, pracovníkmi, manažérmi, samosprávou, školami aj politikmi a štátnymi úradníkmi. Ani oni nebudú lepšie pracovať, keď na nich budeme iba nadávať. Pomôžme im robiť dobré veci. Aj oni však musia pochopiť, že reálna zmena prichádza zdola – musia viac počúvať a menej rozprávať, viac slúžiť druhým ako sebe a viac vládnuť sebe (sebapoznaiu, sebarozvoju a sebaovládaniu) ako svojim občanom. Komunikáciou dokážeme vťahovať ďalších ľudí do inovačných projektov. Ešte raz – inováciou v prvom rade meníme ľudí, až v druhom rade svet okolo nás. Len si predstavme, krajinu, kde sa v každom inovačnom centre zmení 10% vzdychačov a nadávačov na ľudí, ktorí začnú podnikať so svojim talentom. A títo ľudia vo svojom okolí nakazia inovačným vírusom ďalších. To bude krásna pandémia, v ktorej ľudia vymenia reaktívny jazyk (bolo by dobré, keby niekto…) na proaktívny (ja som sa rozhodol, že zmením…). Podobní ľudia budú schopní rozširovať svoj okruh vplyvu a tešiť sa z toho, keď narazia na problém alebo prekážku, ktoré môžu vyriešiť a prekonať. Veci za začnú meniť k lepšiemu.

8. Trpezlivo doťahujme veci do konca

Buďme dôslední. O inovátoroch sa hovorí, že sú kreatívni a majú šťastie. Ja si myslím, že sú hlavne húževnatí, pracovití a trpezliví. Tí, ktorí hovoria o tom, že úspešní mali šťastie to väčšinou vzdali skôr, alebo vôbec nezačali. Nie všetky prvotné nápady sú správne, nie všetky prototypy riešení fungujú tak ako treba, mnohé projekty prinesú na konci iné výsledky, ako sme si na začiatku mysleli. Pozitívne zmeny nie sú následkom náhody a šťastia, ale vytrvalej práce s doťahovaním detailov. Je to proaktívny prístup k životu, neustály pohyb vpred a nespokojnosť s dosiahnutým stavom, radosť z prekonávania prekážok. Nie je to lineárny proces, ale niekedy chaotický pohyb pripomínajúci tanečné kroky, plný chýb a slepých uličiek. Často sú to nekonečné pokusy a experimenty kým sa dostaví očakávaný výsledok. Trpezlivosť je odmenená viac, ako talent a veci, ktoré sme pre našu lenivosť a strach nezačali riešiť alebo nechali nedokončené sú horšie, ako naše chyby a omyly. Mnohým projektom stoja v ceste rôzne prekážky – byrokracia, nepochopenie, závisť, ľudská hlúposť alebo zlo. Tak ako voda alebo vietor časom rozdrobia aj tvrdú skalu, naše spoločné úsilie postupne prekoná všetky protivenstvá. Inovácie sú kreatívnou deštrukciou starého sveta.

9. Prepájajme sa medzi sebou

Inovácie nie sú iba pre vyvolených, talent a motivácia jednotlivca, nestačia. Na realizáciu inovačných projektov potrebujeme kreatívnych ľudí s nápadmi, ale aj technikov, architektov a projektových manažérov. Pri mnohých projektoch sú dôležité aj schopnosti zladiť prácu rôznych profesií a porozumieť rozličným jazykom. Dôležití sú aj ekonómovia, investori, právnici, priemyselní dizajnéri a priemyselní inžinieri, ITčkári, marketéri a obchodníci, ktorí predávajú výsledky všetkým zainteresovaným. Veľa problémov by sa vyriešilo, keby sme žili v krajine plynulých tokov – nikde by sa zbytočne nečakalo, neplytvalo by sa časom a zdrojmi, nevznikali by príležitosti na predbiehanie sa a korupciu, všetko by fungovalo rýchlo, pružne a bez zbytočnej nervozity a chýb. Riešenie plynulých tokov má všeobecné princípy, ktoré sa dajú použiť v automobilovej výrobe, u lekára, na úrade aj pri oprave cesty alebo železničného mosta. Problémom však je, že mnohí z nás žijeme vo svojich bublinách a svetoch, myslíme si, že náš problém je výnimočný a špecifický a pritom nás často rozdeľuje iba jazyk. Hovoríme o súčiastkách, klientoch, pacientoch, spisoch, objednávkach, zákazkách alebo položkách v systéme. A pritom je to stále iba tok, v ktorom sa pohybujú entity s rôznymi vlastnosťami podľa definovaných pravidiel, občas sa hromadia na úzkych miestach a dajú sa riadiť podľa všeobecných pravidiel matematiky a fyziky. Potrebujeme preto prepájať rôzne odbory a svety, aby sme vyriešili komplexné problémy okolo nás.

10. Učme sa nové veci a zdieľajme

Veľa problémov, s ktorými sme dnes konfrontovaní, nemajú riešenia v učebniciach ani v manuáloch najlepších praktík. Často sú to čierne labute, udalosti, ktorých pravdepodobnosť je nízka, ale následky obrovské (napr. útok na Dvojičky, Fukušima, ruský terorizmus a vojna na Ukrajine alebo rozpad globálnych výrobno – logistických reťazcov počas covidu). Potrebujeme zdieľať globálne znalosti a zdroje a rýchlo a efektívne riešiť špecifické lokálne problémy. Musíme sa učiť veľa nových vecí v oblasti prelomových technológií, materiálov a spôsobov riešenia problémov, aby sme sa vysporiadali s novými výzvami v oblasti energetiky, výroby, obchodu, sociálnych problémov, životného prostredia alebo vzdelávania. Som rád, že Vladko Šucha začal organizovať stretnutia opravárov spoločnosti, Zuzana Wienk rozvíja svoje Bystriny a otec a syn Danielovia Kojnokovci, budujú Alianciu za silné regióny. Aj naša sieť Inovato s našimi priateľmi z Red Button je pripravená zdieľať s vami naše skúsenosti a znalosti. Ozvite sa nám, aby sme spojili sily, nelámali si hlavu nad „neriešiteľnými“ problémami, ktoré sú už dávno vyriešené a revitalizovali prostredie, v ktorom pracujeme a žijeme.

autor: Ján Košturiak, pomáhal s inováciami a inovačnými centrami v mnohých organizáciách na Slovensku a v zahraničí

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..