Naspäť
17. júna 2024 Blog

iTranSys: Revolúcia v digitálnej optimalizácii verejnej dopravy

Spoločnosť iTranSys, založená v roku 2021, prináša revolúciu do verejnej dopravy na Slovensku a v Česku. So špecializáciou na optimalizáciu turnusov, predikciu meškaní a algoritmické riešenia pre Demand-responsive transport (DRT) sa zameriava na zlepšenie efektivity a spokojnosti cestujúcich aj vodičov. V spolupráci s odborníkmi zo Žilinskej univerzity prepája teoretický výskum s praktickými aplikáciami. Prečítajte si, ako iTranSys transformuje verejnú dopravu a prečo ich účasť na INOFESTe sľubuje nové poznatky o umelej inteligencii a digitalizácii dopravy. Viac vám povie Martin Jančura spoluzakladateľ a CEO iTranSys.

iTranSys: Revolúcia v digitálnej optimalizácii verejnej dopravy

Svet verejnej dopravy stojí pred revolúciou, ktorú prinesie spoločnosť iTranSys. Od svojho vzniku v roku 2021 sa títo špecialisti na digitalizáciu a optimalizáciu procesov rozhodli priniesť do slovenských a českých miest inteligentné riešenia. S pomocou najmodernejších nástrojov na optimalizáciu turnusov, predikciu meškaní a algoritmických riešení pre Demand-responsive transport (DRT) sa iTranSys zameriava na zlepšenie efektivity a spokojnosti cestujúcich aj vodičov. Úzka spolupráca s odborníkmi zo Žilinskej univerzity a ďalšími partnermi im umožňuje prepojiť teoretický výskum s praktickými aplikáciami. Objavte, ako iTranSys mení tvár verejnej dopravy a prečo ich účasť na INOFESTe sľubuje nové poznatky o umelej inteligencii a digitalizácii dopravy.

Predstavte nám spoločnosť iTranSys.

iTranSys sme založili v roku 2021 ako malá skupina programátorov, ktorí dlhodobo pracujú v oblasti verejnej dopravy na Slovensku a v Česku. Chceli sme pomôcť k zavedeniu digitalizácie v podobe inteligentných nástrojov do procesov v doprave. Riešenia, ktoré tvoríme sa týkajú najmä optimalizácie a dátovej analytiky. Momentálne sa sústredíme na tri oblasti:

1. Aplikácia na optimalizáciu turnusov, ktorá pomáha mestám a ich dopravcom znížiť počet vozidiel a zvýšiť spokojnosť pasažierov a vodičov.
2. Predikovanie meškania a počtu cestujúcich pomocou umelej inteligencie.
3. Algoritmické riešenia pre Demand-responsive transport (DRT).
Takisto úzko spolupracujeme so Žilinskou univerzitou na výskume vo verejnej doprave. Sme radi, že sa nám podarilo premostiť teoretický výskum a reálne aplikácie, pretože to bol jeden z našich hlavných cieľov.

Prečo sa zúčastnite festivalu inovácií INOFEST?

Na INOFEST som bol pozvaný riaditeľkou INOVATO pani Čaplovičovou, po komunikácii s našimi partnermi z inovačného centra INOVIA v Žiline. Keďže sa rád stretávam s odborníkmi z rôznych oblastí, toto pozvanie som s radosťou prijal.

Čo si pripravujete pre návštevníkov INOFESTu?

Vzhľadom na to, že v iTranSys-e budujeme aplikácie založené na optimalizácii a umelej inteligencii, rád by som účastníkom priblížil tému umelej inteligencie a jej využitia vo verejnej doprave. Som názoru, že napriek častému rozoberaniu umelej inteligencie v diskusiách, je povedomie o jej skutočnom prínose stále nízke. Preto chcem v mojom vstupe ľuďom priblížiť, kedy má umelá inteligencia reálne benefity a kedy, naopak, ide len o marketing.

Ako sa môže firma s Vašimi nástrojmi prispôsobiť meniacim sa situáciám a príležitostiam v dopravnom odvetví?

Verejná doprava čelí niekoľkým problémom, s ktorými sa potrebuje vysporiadať. Napríklad na Slovensku máme veľký nedostatok vodičov, v iných nkrajinách zase situáciu komplikujú zastaralé systémy. Tieto problémy často nie sú chybou jednotlivých ľudí, ktorí vo verejnej doprave pracujú – ako bežní občania berieme verejnú dopravu ako samozrejmosť, pravdou však je, že mnohí pracovníci a pracovníčky v dopravných podnikoch robia dlhé nadčasy, aby udržali verejnú dopravu v prevádzke.
Verím, že digitalizácia procesov a využitie moderných optimalizačných nástrojov môže zvýšiť odolnosť celého dopravného systému a dopomôže tomu, aby sme na Slovensku vybudovali kvalitnú a efektívnu verejnú dopravu pre všetkých.

Aké výhody prinášajú nástroje iTranSys pre plánovanie cestovných poriadkov a pre cestujúcich?

Vytvoriť cestovný poriadok, s ktorým budú všetci spokojní je takmer nemožné, keďže plánovanie verejnej dopravy je naozaj komplikovaná záležitosť. Predstavte si, že by ste napríklad v Bratislave chceli posunúť čas odchodu linky číslo 40 o 5 minút dopredu. Aj takáto na oko malá zmena, bude mať veľký vplyv na celú sieť verejnej dopravy v Bratislave. Alebo sa niečo deje na ceste a dopravca musí rýchlo reagovať na situáciu. Zvyčajne to funguje tak, že dopravca musí zabezpečiť, aby boli spoje v cestovnom poriadku odjazdené, pričom vytvára denné plány pre vozidlá a vodičov, ktoré na Slovensku nazývame turnusy. Turnusy musia navyše spĺňať nesmierny počet legislatívnych a technologických kritérií.
Mnohí konštruktéri cestovných poriadkov musia na túto náročnú prácu používať Excel a iné nedostatočné nástroje. Na druhej strane, naši používatelia, teda dopravcovia a mestá, ktoré používajú náš optimalizačný nástroj, vedia upravovať, vylepšovať a porovnávať rôzne turnusy a teda aj cestovné poriadky v rámci minút. Okrem tohto zefektívnenia práce zároveň väčšinou dosiahnu aj zaujímavé úspory, napríklad vozidiel, prejazdov alebo aj zníženie meškania a lepšiu vyťaženosť vozidiel.

Ako sa teda mení proces plánovania turnusov po zavedení aplikácie?

Ako som už naznačil, s pomocou našej aplikácie je zapracovanie zmien vo verejnej doprave výrazne uľahčené. Na porovnanie, pre väčšie územia (napríklad celý Bratislavský kraj) aplikácia poskytne riešenie v rádovo desiatkach sekúnd. Rýchlosť prepočtu umožňuje tvorbu viacerých návrhov riešenia a následné rozhodovanie sa na základe dát, a to všetko ešte pred reálnou nutnosťou zavedenia cestovného poriadku do praxe. Takisto sa snažíme naše nástroje stavať tak, aby boli jednoduché na použitie a s pekným a moderným používateľským rozhraním. Minulý týždeň nám konštruktér cestovných poriadkov z jedného mestského dopravného podniku v Česku povedal, že na rozdiel od iných podobných nástrojov, pôsobí náš nástroj aj vizuálne a graficky, ako niečo, čo by chcel vo svojej práci pravidelne používať. Samozrejme, sústredíme sa najmä na hodnotu, ktorú náš nástroj prináša, ale aj takáto spätná väzba nás vždy poteší.

Ako aplikácia zohľadňuje rôzne ciele a preferencie pri plánovaní turnusov?

Len za posledných 12 mesiacov sme do nástroja pridali viac ako 250 nových funkcionalít. Väčšina z týchto funkcionalít bola do nástroja pridaná na základe spätnej väzby od konkrétnych zákazníkov. Zároveň, vždy keď niečo takéto pridáme, sprístupníme to všetkým používateľom, nielen tomu, kto si to vyžiadal. Tento proces vytvára zaujímavý kolobeh. iTranSys má momentálne síce len malý interný tím do 10 ľudí, ak však k tomu pridáme našich partnerov a zákazníkov,
sú to stovky ľudí, ktorí spoločne pracujú na zlepšení verejnej dopravy, nielen na Slovensku a v Česku, ale čoskoro na celom svete.

Môžete bližšie opísať, ako Vaša AI pomáha predchádzať meškaniam a preplneným vozidlám?

V zásade je to jednoduchý princíp. Pri tvorbe turnusov môžeme počítať s potenciálnym meškaním jednotlivých spojov. V praxi to znamená, že sa algoritmus snaží plánovať turnusy tak, aby za každý spoj vložil rezervu (bez akejkoľvek naplánovanej aktivity), ktorá je aspoň taká dlhá, ako očakávané meškanie. Obdobne pre preplnené vozidlá, algoritmus optimalizuje použitý typ (veľkosť) vozidla, aby sa všetci cestujúci komfortne zmestili, a aby sa zároveň nestávalo, že máme 42 miestny autobus s 2 pasažiermi. Samozrejme, nedá sa tomu úplne zabrániť, ale môžeme sa k ideálnemu stavu čo najviac priblížiť Natrénovanie AI aby dokázala správne predikovať meškanie a vyťaženosť, už také jednoduché nie je, ale my máme radi náročné výzvy. Samozrejme, najlepšie je pracovať s reálnymi hodnotami (napríklad za posledný mesiac), čo aplikácia podporuje. Avšak, problematické ostávajú nové spoje, ktoré históriu
nemajú a tu sa už bez umelej inteligencie nezaobídeme.

Aké sú možnosti prispôsobenia a integrácie vašich riešení do existujúcich systémov podniku?

Verím, že budúcnosť leží v spolupráci medzi rôznymi nástrojmi a platformami. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť spoluprácu s niekoľkými spoločnosťami s cieľom zjednodušiť procesy a prenos dát pre našich zákazníkov. Vo všeobecnosti sme zástancami niečoho, čo môžeme vidieť v napríklad v susednom Poľsku – otvorené systémy komunikujúce predovšetkým pomocou technológie REST-API, ktorá umožňuje, aby bola integrácia jednoduchá, mala definované pravidlá a zákazník nemusel riešiť rôzne dátové formáty pre rôzne riešenia a všetky problémy s tým spojené.

Môžete nám poskytnúť príklady konkrétnych výsledkov, ktoré Vaša technológia dosiahla v 64 okresoch a 26 mestách?

Mestá a dopravcovia, ktorí používajú naše riešenia vedia v priemere dosiahnuť úsporu vozidiel až do 10%, zníženie prejazdových kilometrov, zníženie meškania, lepšiu vyťaženosť vozidiel, rýchlejšie plánovanie a rôzne iné benefity. Úspory v nízkych percentách sa môžu zdať ako malé číslo, avšak, keď si predstavíte, že jeden autobus stojí 250,000€ a viac, aj jeden ušetrený autobus. To môže pre mnohé mestá na Slovensku znamenať veľa. Tieto výsledky sú takisto jedným z dôvodov, prečo sa nám behom jedného roka podarilo náš nástroj nasadiť vo väčšine okresov na Slovensku.

Čo robí nástroje iTranSys jedinečnými v porovnaní s inými riešeniami na trhu?

Jednou z najsilnejších stránok, ktoré v iTranSys-e máme je náš tím. Niektorí z našich spolupracovníkov pôsobia v inováciách v doprave viac ako 40 rokov. Dalo by sa povedať, že osobne pochádzam z „dopravnej“ rodiny. Môj dedko pôsobil v akademickom výskume v doprave viac ako 50 rokov, obaja moji rodičia pracujú v inováciách v doprave celý život, a takisto v tomto odbore posledných 10 rokov pôsobím aj ja. Okrem toho máme v tíme odborníkov na umelú inteligenciu, strojové učenie a rôzne iné technológie. Toto spojenie znalostí v doméne dopravy a súčasných možností výpočtovej techniky nám výrazne napomohli k tomu, aby sme naše riešenia čo najviac prispôsobili potrebám dopravcov. Napríklad , je veľa spoločností, ktoré sa vo svete sústredia na fleet control alebo na dispečing prevádzky verejnej dopravy. Riešení na automatizáciu tvorby a optimalizáciu turnusov, však, nie je veľa a my sa snažíme túto dieru zaplniť.

Viac o spoločnosti sa dočítate na webovej stránke: https://itransys.eu/

Text, foto: Martin Jančura
Spracovala: Lucia Víglašská

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..