Naspäť
26. apríla 2024 Blog

Inovujte a prosperujte s EIT Manufacturing HUB Slovakia

EIT Manufacturing HUB Slovakia rozširuje obzory inovácií na Slovensku – od vzdelávania mladých talentov po podporu vytvárania silných konzorcií v oblasti priemyselnej výroby.

Inovujte a prosperujte s EIT Manufacturing HUB Slovakia

Lucia Krupová, projektová manažérka v rozhovore predstavila ako EIT Manufacturing HUB pomáha lokálnym firmám, akademickému sektoru a vedeckým organizáciám nájsť spoločnú cestu k rastu a konkurencieschopnosti vďaka otvoreným výzvam, súťažiam a medzinárodným spoluprácam.

Predstavte nám hlavnú činnosť EIT Manufacturing HUB.

EIT Manufacturing HUB Slovakia je miestom, kde sa prepája spolupráca akademického sektora, firiem a výskumných organizácií. Čo je vlastne zmyslom celého EIT – európskeho inovačného a technologického inštitútu, podporovať spoluprácu tzv. znalostného trojuholníka. Cieľom  nášho EIT Manufacturing HUBu Slovakia  je zapájať sa do otvorených výziev, súťaží alebo cien, ktoré EIT Manufacturing zverejňuje. A tak získavať nielen financovanie, ale aj podporovať inovácie, konkurencie schopnosť a zlepšovať ekonomiku.

Cieľom Hubu je informovať o takýchto aktivitách a možnostiach nielen našich zamestnancov na fakultách, ale aj firmy, klastre, asociácie, združenia a podobne. Vystupujeme ako miesto, ktoré poskytuje informácie a propaguje EIT Manufacturing aktivity aj smerom von. Čo prispieva potom k pestrejšej skladbe projektových konzorcií, k zlepšeniu spolupráce a tvorbe sietí. Cieľom HUBu je navštevovať rozličné podujatia so zámerom promovať aktivity EIT Manufacturing, ale aj organizovať vlastné podujatia pre širokú verejnosť. Okrem iného je naším cieľom aj podpora mladých inovátorov a napríklad aj tvorby start-upov, čo je tiež dôležitou súčasťou EIT aktivít.  Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme aj s ostatnými EIT Manufacturing HUBmi. Spolu vstupujeme do spoločných konzorcií, vymieňame si skúsenosti, organizujeme spoločné aktivity a podobne.

EIT Manufacturing HUB

Ako vznikla Vaša činnosť na Slovensku?

V roku 2019 sme získali projekt na podporu HUBu na Slovensku a jeho činnosť sa začala 1. 1. 2020. Odvtedy napĺňame vyššie spomenutú misiu. Úlohy HUBu zastrešujeme na našom projektovom pracovisku alebo tzv. CEPSIT – Centrum európskych projektov, spolupráce s praxou, inovácií a transferu technológií. Tam všetci naši kolegovia pracujú ako projektoví manažéri, pričom sa venujeme hlavne projektom Hoziront Európa a EIT schéme.

Ako EIT Manufacturing HUB Slovakia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave posilňuje vzťahy s EIT Manufacturing a aké konkrétne príležitosti ponúka lokálnym podnikateľom a inovátorom?

Čo sa týka spolupráce nášho HUBu s EIT Manufacturing, ale aj spolupráce s ostatnými HUBmi, mávame pravidelné online stretnutia. Tam si  vymieňame informácie o práve otvorených výzvach a iných EIT možnostiach a aktivitách. Informujeme sa o tom, na čom sa aktuálne pracuje alebo sa zakladajú spoločné iniciatívy v rámci HUBov. Aktuálne by sme chceli v rámci tzv. EIT Manufacturing Academy začať viac spolupracovať a organizovať spoločné webináre. Napríklad si aj „požičiavať“  mentorov či lektorov, keďže na STU máme aj tzv. EIT Manufacturing Doctoral School. Je  „certifikovaným“ programom EIT Manufacturing, do ktorého sú zapojené viaceré európske univerzity s cieľom podporovať PhD. študentov a pomáhať im posunúť inovátorské myšlienky až na trh.

Lokálnych inovátorov najmä cez spoluprácu s klastrami, asociáciami, alianciami, ale aj priamymi kontaktami informujeme o nových projektových a iných možnostiach. Na podujatiach, na ktorých sme partneri alebo máme prednášku/ blok/ stánok. Firmy veľakrát nevedia ako na to, pomáhame im lepšie porozumieť pravidlám, vysvetlíme a poskytneme im informácie k administrácií a celému procesu od prípravy až po implementáciu projektu. Ak sa do projektu reálne zapoja, veľakrát je to univerzita, ktorá preberá rolu administrátora či projektového manažéra, na čo sme na našom projektovom oddelení aj špecializovaní.

Spomedzi schém vhodných na podporu podnikania či podporu mladých inovátorov sú to schémy Jumpstarter, aktuálne Women TechEU, Transform Call či BoostUP. Výzvy v rôznych obdobiach počas roka. No existujú aj veľké výzvy ako napríkad Call for Education Proposals, Call for Innovation Proposals či Call for Proposals for Regional Innovation Scheme (tzv. RIS), ktorý je zameraný práve na inovácie a podporu ekonomiky v RIS krajinách – s nízkou mierou inovácií. Okrem podujatí alebo kontaktovania priamo mailom potenciálnych partnerov, HUB má aj svoj newsletter. Posielame ho relevantným inštitúciám, takže aj tam nájdu potenciálni partneri aktuálne príležitosti, ako sa do EIT Manufacturing aktivít zapojiť.

EIT Manufacturing HUB

Môžete vysvetliť, aké sú hlavné úlohy a ciele EIT Manufacturing HUB Slovakia pre partnerské organizácie, akými sú napríklad členovia INOVATO klastra?

Cieľom je práve pomôcť zorientovať sa firmám a partnerom klastrov v širokom zábere EIT Manufacturing aktivít a výziev. Pomáhame im dostať sa do konzorcií, ale napríklad aj hľadať partnerov. Spolupracujeme aj priamo s EIT Manufacturing CLC East – kolokačným centrom vo Viedni, ktoré nám poskytuje podporu pri príprave projektov, hľadaní partnerov, poskytovaní spätnej väzby na potenciálne sa formujúce konzorcia či projekty a podobne. Okrem toho ich činnosť zahŕňa aj tvorbu vlastných projektov a spoluprácu s vládnymi inštitúciami na Slovensku.

Aké sú hlavné benefity pre nových partnerov, ktorí sa rozhodnú zapojiť do aktivít EIT Manufacturing? Ako môže byť partnerstvo prospešné pre ich podnikanie a inovačné projekty?

Partnerstvo v EIT Manufacturing funguje na členskom princípe, kde si firmy a inštitúcie môžu vybrať či budú „core“/ „jadrovým“ partnerom alebo pridruženým. Samozrejme, výška členského príspevku závisí aj od typu a veľkosti organizácie. Ako core partner majú organizácie viac výhod, pretože sa priamo zúčastňujú rokovaní s EIT Manufacturing manažmentom. Majú možnosť ovplyvniť znenie výziev, dostanú servis pri príprave projektov, CLC im vie lepšie pomôcť nájsť partnerov či propagovať ich činnosť a podobne. Rovnako  majú väčšiu šancu dostať financovanie. Profil partnerov je potom zverejnený na webe EIT Manufacturing, kde si môžu ostatní partneri/ nepartneri pozrieť ich profil, osloviť ich a podobne. Partneri sa môžu zúčastňovať tzv. Matchmakingových podujatí, čo je veľmi dôležité pri formovaní konzorcií a získavaní financovania.

Ako môžete prispieť k získaniu podpory od miestnych a národných autorít pre inovačné projekty a aký je tento proces?

EIT Manufacturing HUB Slovakia spolupracuje priamo s EIT Manufacturing CLC East, ktorého úlohou je práve rokovať a spolupracovať s vládnymi inštitúciami a hľadať prienik medzi EIT a domácimi schémami. Myšlienky, ktoré sa vytvoria alebo podporia v rámci projektov EIT Manufacturing, by sa mohli rozvinúť aj v národných schémach alebo slúžiť ako inšpirácia.

EIT Manufacturing HUB

Ste súčasťou aj piateho ročníka INOFEST 2024 ako partner, čo prinesiete?

Cieľom našej účasti na Inofeste bude prezentovať predovšetkým aktuálne možnosti/ aktivity, ktoré EIT Manufacturing prinesie. Chceme prezentovať aj príklady z praxe, pretože aktuálne sme súčasťou konzorcia spoločne s inštitúciami z Rumunska, Grécka a Portugalska, s ktorými sme v úlohe partnera koncom minulého roka podali projekt v oblasti EIT Regional Innovation Scheme a schválili ho. Začiatok realizácie je naplánovaný na jún. Projekt je tematicky zameraný na zelenú a digitálnu transformáciu malých a stredných podnikov naprieč spomenutými krajinami, no aj ďalšími hraničiacimi s týmito štátmi. Spomenúť môžeme aj iné témy, ktoré sme v rámci podávania projektov (education napríklad) riešili. Hoci neboli schválené, môžu poslúžiť na lepšiu predstavu a pochopenie, aké typy projektov je možné v rámci EIT Manufacturing riešiť.

Všetky informácie o projekte môžete nájsť na webovej stránke: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-europskych-projektov-inovacii-a-transferu-technologii-stu/eit-manufacturing-hub-slovakia.html?page_id=13388

Text, foto: Lucia Krupová, EIT Manufacturing  Hub
Spracovala: Lucia Víglašská

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..