TLAČOVÁ SPRÁVA

 

InovaMeet – Stretli sa odborníci na inovácie

19.5.2021, Vráble

 

 

Odborníci v oblasti inovácií zorganizovali stretnutie InovaMeet, kde viac ako 40 účastníkov diskutovalo o tom ako premieňať myšlienky na riešenia a funkčné biznisy a aké sú zdroje ich financovania. Hovorilo sa aj o patentovo právnej ochrane, európskych a národných fondoch na podporu inovácií a o tom, ako na Slovensku prekonať zaostávanie v inováciách na Európskej úrovni.

 

S prezentáciami vystúpili Ján Košturiak (Prezident INOVATO), Ivan Filus (BIC Bratislava), Vladislav Novák (EOS Innovazioni), Jaroslav Noskovič (Centrum vedecko-technických informácií SR) a Tomáš Varadínek (SIEA).

 

Účastníci stretnutia sa kriticky vyjadrili k vysokej administratíve a pomalému posunu vládnych organizácií riešiť tieto oblasti. Na jednej strane sa konštatovalo, že sú k dispozícií miliardy EUR na rozvoje inovácií, ale väčšina účastníkov bola pomerne neinformovaná a neschopná dostať sa k týmto zdrojom financovania.

 

V ďalšej časti stretnutia boli prezentované nové inovačné projekty a formy spolupráce. Boli tu predstavené 3 projekty v štádiu realizácie alebo ukončenia (vzdelávacia platforma Teemea od firmy Touch4IT, strojové učenie v spolupráci s počítačovým videním pre dve oblasti – poisťovníctvo a detekciu zubných kazov od firmy ASTON ITM a systém Manipulate to Light od firmy M2M Solutions).

 

V rámci prezentácie potenciálnych nápadov sa diskutovalo sieťovanie MSP a automatizácia zberu rajčín. Podobné diskusie a prezentácie projektov budú pokračovať na festivale INOFEST 2021, ktorý sa uskutoční 23.-24.9.2021.

 

INOVATO o.z. je inovačné centrum, kde spájame ľudí a technológie. V INOVATE zdieľame navzájom znalosti a snažíme sa inováciami zlepšovať svet. Je to silný subjekt, ktorý vytvára ekosystém so schopnosťou generovať kvalitné a úspešné nápady a riadi inovačné projekty.