Naspäť
5. júla 2024 Blog

eRrobots: Inovácie v priemyselnej výrobe cez 3D tlač a skenovanie

eRobots - svet priemyselných inovácií a pokročilých výrobných technológií. Spoločnosť je známa špecializáciou na 3D tlač, 3D skenovanie, reverzné inžinierstvo a poradenstvo v oblasti návrhu dielov. So zanietím pre inovácie a neustálym úsilím o zlepšovanie prináša klientom tú najmodernejšiu a najefektívnejšiu cestu k realizácii ich produktových vízií.

Spoločnosť eRobots prináša inovácie v oblasti priemyselnej výroby prostredníctvom využívania najmodernejších technológií 3D tlače, 3D skenovania a reverzného inžinierstva. Ich tím odborníkov sa zameriava na poskytovanie komplexných riešení na mieru požiadavkám zákazníkov – od prototypovania až po sériovú výrobu. Vďaka širokej ponuke špeciálnych materiálov a pokročilých technológií dokážu vytvárať produkty s mimoriadnou presnosťou, odolnosťou a vynikajúcimi funkčnými vlastnosťami pre najrôznejšie priemyselné aplikácie.

Predstavte nám vašu spoločnosť

eRobots sa špecializuje na priemyselnú 3D tlač s využitím najmodernejších technológií, 3D skenovanie, reverzné inžinierstvo a poradenstvo v oblasti návrhu dielov. Naša odbornosť spočíva vo využívaní pokročilých výrobných techník na prinášanie inovatívnych riešení našim klientom. Od prototypovania po výrobu ponúkame komplexné služby, ktoré uspokoja rôznorodé potreby priemyselných odvetví. Sme poháňaní vášňou pre technológie a inovácie a neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšovať a transformovať priemyselné procesy a výrobné postupy. Naša misia spočíva v poskytovaní špičkových riešení klientom, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele efektívne a spoľahlivo.

Akým spôsobom eRobots prispôsobuje 3D tlač a 3D skenovanie špecifickým potrebám klientov pri jednorázových aj sériových výrobách?

Jednou z naších zásad je individuálny prístup ku klientom. Ak si klient nie je istý, z akého materiálu a akou technológiou chce diel vyrobiť, náš tím s ním prekonzultuje využitie súčiastky a parametre prostredia, v ktorom sa má diel nachádzať. Na základe toho vyberieme technológiu a materiál. V prípade potreby diely optimalizujeme pre 3D tlač. Samozrejme, ak nie je k dispozícii 3D model dielu, vieme ho naskenovať. Pri sériovej výrobe najprv vyrobíme testovaciu sériu podľa požiadaviek klienta, a keď je všetko v poriadku, zadávame do výroby celú sériu. Nezávisle od veľkosti objednávky prejde každý diel kontrolou kvality.

eRobots prispôsobuje 3D tlač a 3D skenovanie špecifickým potrebám klientov pri jednorázových aj sériových výrobách nasledovnými spôsobmi:

Portfólio materiálov: Ponúkame široký výber materiálov, od plastov po kovy a biologicky rozložiteľné materiály. Klienti si tak môžu vybrať ten najvhodnejší pre ich konkrétne potreby.

Rýchlosť a flexibilita: Moderné technológie 3D tlače a skenovania nám umožňujú rýchlo reagovať na požiadavky klientov. Bez ohľadu na veľkosť zákazky poskytujeme kvalitné výsledky včas.

Odborná podpora: Náš tím odborníkov poskytuje technickú podporu a poradenstvo počas celého procesu. Sme tu, aby sme riešili problémy a zabezpečili úspešný priebeh projektu.

Optimalizácia nákladov: Naši inžinieri pracujú na znižovaní nákladov a zvyšovaní efektivity. Minimalizujeme materiálový odpad a optimalizujeme dizajn pre lepšiu využiteľnosť a nižšie výrobné náklady.

Ako vyberáte najvhodnejší materiál pre 3D tlač zákazníckych projektov a ako tento výber ovplyvňuje kvalitu a vlastnosti finálneho produktu?

Pri výbere najvhodnejšieho materiálu pre 3D tlač zákazníckych projektov zohľadňujeme niekoľko kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a vlastnosti finálneho produktu:
Požiadavky projektu: Prvým krokom je pochopenie požiadaviek a špecifikácií projektu. Zistíme, aké sú funkčné,
mechanické, estetické a ďalšie požiadavky na výsledný produkt.
Materiálové vlastnosti: Ďalej analyzujeme vlastnosti dostupných materiálov, ako je pevnosť, odolnosť voči teplu, pružnosť, odolnosť voči chemikáliám a ďalšie. Vyberáme materiál, ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám projektu.
Aplikačné prostredie: Zohľadňujeme prostredie, v ktorom bude produkt používaný. Ak ide o aplikáciu vo vonkajších podmienkach alebo pri vysokých teplotách, vyberáme materiál s vyššou odolnosťou voči poveternostným podmienkam alebo teplu.
Estetické požiadavky: Ak je dôležitý aj vizuálny vzhľad produktu, vyberáme materiál, ktorý umožňuje dosiahnutie požadovanej povrchovej úpravy a estetiky.
Náklady a dostupnosť: Berieme do úvahy aj náklady a dostupnosť materiálu. Snažíme sa vybrať cenovo efektívny materiál, ktorý je dostupný v požadovanom množstve a v primeranej kvalite.
Tento dôkladný proces výberu materiálu nám umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky a zabezpečiť, že finálny produkt bude spĺňať očakávania a požiadavky zákazníka v najlepšom možnom rozsahu.

Môžete poskytnúť príklady úspešných projektov, kde technológia SLS a SLA prispela k zlepšeniu funkcionality a estetiky produktov, napríklad ako v prípade signalizačných svietidiel pre vysokozdvižné vozíky?

Jedným z významných projektov bola zjednodušenie montáže a zavedenie sériovej výroby zariadenia eRaptor pre klienta ELISTECH.
Inovácia spočívala v zjednodušení montážneho procesu a znížení chýb pri výrobe. Na zníženie nákladov bol zvolený jednoduchší tvar sklolaminátového zariadenia so zachovaním jeho kľúčových výhod, najmä ergonomického tvaru. To sa podarilo dosiahnuť využitím SLS 3D tlače pre najkomplexnejšiu časť zariadenia – časť barly a ovládacieho panela. Na optimalizáciu barlovej časti bola zvolená vzdušná konštrukcia, čo umožní používateľovi lepšie vetranie ruky počas letných mesiacov, a zároveň znížiť náklady na 3D tlač. Okrem toho bola odstránená potreba montáže viacerých komponentov do laminátu, keďže boli tieto prvky integrované do 3D tlačeného dielu.
Celkovo tieto úpravy znížili náklady na laminát z pôvodných 780 €/kus na 180 €/kus. Okrem toho sa výrazne skrátil čas montáže z 230 minút na len 15 minút na zariadenie.
V sumáre:

  • Úspora na lamináte: 600 €
  • Úspora pri montáži: 50 €
  • Integrácia komponentov do 3D tlačeného dielu: Ušetrené náklady 182 €
  • Náklady na 3D tlačené komponenty: 190 €.  S bilanciou 642 €/kus sa optimalizovaný diel stal cenovo výhodnejší.

Čo znamená pre Vašich zákazníkov možnosť výroby od jedného po tisíc kusov a aký dopad má toto na flexibilitu a efektivitu ich podnikania?

Pre našich zákazníkov znamená možnosť výroby od jedného po tisíc kusov obrovskú flexibilitu a efektivitu v ich podnikaní. Táto možnosť im umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky trhu a prispôsobiť sa individuálnym potrebám ich klientov. Bez ohľadu na to, či potrebujú vyrobiť jediný prototyp na testovanie alebo veľkú sériu výrobkov na distribúciu, naša schopnosť poskytnúť výrobu na mieru podľa ich potrieb znamená, že môžu účinne plánovať svoju produkciu a optimalizovať svoje náklady. To im dáva konkurenčnú výhodu a umožňuje im rýchlejšie a efektívnejšie dosahovať svoje obchodné ciele.

Ako zabezpečujete, že výsledné produkty sú nielen kvalitné a esteticky príťažlivé, ale tiež odolné a trvanlivé, najmä pri aplikácii v exteriérnych podmienkach?

Zabezpečenie kvality, estetiky, odolnosti a trvanlivosti našich výsledných produktov je pre nás kľúčové. V našom procese využívame pokročilé technológie 3D tlače, ktoré nám umožňujú dosiahnuť vysokú presnosť a detaily. Vyberáme tie najvhodnejšie materiály pre danú aplikáciu a využívame techniky, ktoré zlepšujú mechanické vlastnosti a odolnosť produktov voči vonkajším vplyvom.
Pri výbere materiálov zohľadňujeme ich schopnosť odolať poveternostným podmienkam, UV žiareniu a ďalším vonkajším faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť ich trvanlivosť. Okrem toho sa snažíme minimalizovať vplyv environmentálnych faktorov na estetiku výsledného produktu, aby zotrvali atraktívne aj po dlhú dobu používania v exteriérových podmienkach.
Naši odborníci vždy dbajú na dôkladnú kontrolu kvality každého vyrobeného dielu, aby sme mohli garantovať jeho vysokú úroveň a spĺňali očakávania našich zákazníkov. S naším dôrazom na kvalitu a výkon môžu naši klienti mať istotu, že naše produkty budú nielen vizuálne príťažlivé, ale aj spoľahlivé a odolné aj v náročných exteriérových podmienkach.

Akým spôsobom je možné spojiť služby 3D skenovania a 3D tlače vo Vašej ponuke, a aké výhody to prináša zákazníkom?

Často sa stane, že klient potrebuje vyrobiť náhradný diel, avšak nemá k dispozícii dokumentáciu. V takom prípade je na začiatok potrebné spraviť 3D model skenovaním. Keď je diel oskenovaný, naši inžinieri spracujú dáta a vytvoria model, ktorý vedia následne aj upravovať (spevniť diel, odľahčiť ho, prípadne iné požadované úpravy). Následne tento model ide do výroby. Výsledkom teda nemusí byť len presná kópia dielu, ale aj modifikovaný diel na miestach, v ktorých bol pôvodný diel nevyhovujúci. V skratke, spojenie služieb 3D skenovania a 3D tlače v našej ponuke pomáha našim klientom transformovať nápady a koncepty do konkrétnych a hmatateľných produktov presne podľa ich predstáv. Tu sú niektoré z výhod tohto spojenia:
Presnosť a detaily: Služby 3D skenovania nám umožňujú vytvoriť presné digitálne modely existujúcich objektov alebo prototypov. Tieto modely potom môžeme upravovať a optimalizovať podľa potrieb zákazníka a použiť ich na 3D tlač.
Rýchlosť a flexibilita: 3D skenovanie a tlač umožňujú rýchlu a flexibilnú výrobu prototypov a výrobných dielov. Zákazníci môžu získať svoje výsledné produkty v pomerne krátkych časových rámcoch a majú možnosť experimentovať s rôznymi dizajnami a materiálmi.
Personalizácia a individualizácia: Tento proces umožňuje personalizáciu produktov a výrobu šité na mieru. Zákazníci môžu mať svoje vlastné dizajny alebo existujúce predmety personalizované podľa svojich preferencií a potrieb.
Ekonomické výhody: Spojenie 3D skenovania a tlače tiež môže byť ekonomicky výhodné. Pomáha minimalizovať výrobné náklady a eliminuje potrebu výroby a skladovania veľkých množstiev dielov, čo môže byť pre zákazníka cenovo efektívnejšie.
Inovácie a kreativita: Táto kombinácia umožňuje zákazníkom realizovať ich kreatívne nápady a inovácie. S 3D skenovaním a tlačou môžu testovať nové koncepty a prototypy bez veľkých investícií do nástrojov a foriem.

Ako pomáha eRobots svojim klientom zjednodušiť proces osádzania závitových vložiek a iných komponentov do plastových dielov?

eRobots pomáha svojim klientom zjednodušiť proces osádzania závitových vložiek a iných komponentov do plastových dielov tým, že ponúka komplexné služby, ktoré zahŕňajú nielen samotné osadzovanie, ale aj poradenstvo a optimalizáciu. Naši odborníci majú hlboké znalosti o rôznych druhoch závitových vložiek a komponentov a ich vhodnosti pre rôzne typy plastových materiálov a aplikácií.
S klientmi spolupracujeme na pochopení ich potrieb a požiadaviek a poskytujeme im odporúčania a riešenia na mieru. Naši technici vedia odporúčať najvhodnejšie typy vložiek pre konkrétne použitia a materiály. Sme schopní efektívne a presne osadiť závitové vložky do plastových dielov, čím zabezpečíme ich spoľahlivú funkčnosť a pevnosť. Navrhujeme a implementujeme efektívne procesy osádzania, čo našim klientom uľahčuje výrobu a znižuje náklady. S dôverou môžu spoliehať na naše skúsenosti a know-how pri osádzaní závitových vložiek a iných komponentov do ich plastových dielov.

Na aké priemyselné aplikácie sa zameriavate pri 3D skenovaní a aká je presnosť Vašich skenovacích služieb?

3D skenovanie ponúkame najmä v prípadoch, keď je potrebné vytvoriť 3D model z tvarovo zložitého dielu, ktorý je ťažko merateľný bežnými meracími prostriedkami. Zameriavame sa primárne na:

Automobilový priemysel
Skenovanie dielov na výrobu rôznych prípravkov na montáž.
Kontrola rozmerov dielov v porovnaní s technickou dokumentáciou: Skenujeme diely a porovnávame ich rozmery s technickou dokumentáciou, aby sme overili presnosť, prípadne odhalili chybu.

Automatizácia
Výroba náhradných dielov pre linky.
Návrh gripperov: Skenujeme diely a navrhujeme grippery pre manipuláciu s nimi.
Optimalizácia existujúcich dielov: Skenujeme diely, ktoré sa napríklad lámu, a optimalizujeme ich dizajn pre lepšiu odolnosť.

Používame metrologický skener, ktorého presnosť je 0,02 mm. Skener je mobilný, takže v prípade potreby náš inžinier vycestuje za klientom.

Môžete bližšie popísať Vaše služby reverzného inžinierstva a aké sú hlavné výzvy a výhody, ktoré prináša klientom?

Naše služby reverzného inžinierstva sú zamerané na presné a detailné mapovanie existujúcich fyzických objektov do digitálnej podoby.

Služby reverzného inžinierstva:
3D Skenovanie: Pomocou metrologického 3D skenera zachytávame geometriu, rozmery a povrchové vlastnosti fyzických objektov so zameraním na detaily a presnosť.
Digitálne modelovanie: Na základe získaných údajov vytvárame digitálne 3D modely objektov, ktoré sú presné reprezentácie ich fyzickej podoby a vlastností.
Analýza a optimalizácia: Poskytujeme analýzu získaných dát a poradenstvo ohľadom možných vylepšení, úprav alebo optimalizácií dizajnu objektu.
Prototypovanie a vývoj: Na základe digitálnych modelov sme schopní vytvárať prototypy a testovacie exempláre pre ďalšie testovanie, vývoj a vylepšovanie.

Hlavné výzvy a výhody:

Výzvy:
Presnosť a detaily: Zabezpečenie presného a detailného zmapovania všetkých aspektov fyzického objektu.
Komplexnosť objektov: Spracovanie objektov s komplexnou geometriou a rôznorodými materiálovými vlastnosťami.
Technické obmedzenia: Riešenie technických obmedzení spojených so skenovaním a modelovaním rôznych typov materiálov a tvarov.
Výhody:
Digitálna dokumentácia: Vytvorenie digitálnej kópie existujúceho objektu umožňuje lepšiu správu a dokumentáciu.
Replikácia a opravy: Možnosť presnej replikácie objektov a vytvorenie náhradných dielov alebo opravy bez potreby pôvodných výkresov.
Inovácia a vylepšenia: Poskytuje základ pre inovácie, vylepšenia a vývoj nových produktov založených na existujúcich modeloch.
Naše služby reverzného inžinierstva sú cenným nástrojom pre firmy a jednotlivcov v rôznych odvetviach, ktoré sa stretávajú s potrebou presného a efektívneho zmapovania existujúcich fyzických objektov pre ďalšie využitie v procese vývoja, výroby alebo údržby.

 

Aké sú ďalšie unikátne služby alebo pridané hodnoty, ktoré eRobots ponúka svojim zákazníkom, a ako tieto služby zlepšujú celkovú skúsenosť klienta s procesom prototypovania a výroby?

eRobots ponúka špeciálne služby a materiály, ktoré zlepšujú skúsenosť klientov s procesom prototypovania a výroby. Tu sú niektoré z našich unikátnych služieb a pridaných hodnôt:

Špeciálne materiály: Naša ponuka zahŕňa široký výber špeciálnych materiálov s unikátnymi vlastnosťami. Napríklad, Rigid 10K Resin je ideálny na vytváranie tuhých a pevných prototypov priemyselného štandardu. Tento materiál je rýchlejší a jednoduchší na tlač v porovnaní s obrábaním hliníka a ocele.
Materiály odolné voči teplu, ktoré vydržia extrémne teploty až do 238.0 °C. Tieto materiály sú ideálne pre aplikácie, kde je kladený dôraz na tepelnú stabilitu.
Ohňuvzdorné materiály: Certifikovaný materiál s certifikáciou UL 94 Blue Card, z ktorého sme schopný vytvárať samohasiace sa a bezhalogénové diely s priaznivými hodnoteniami požiaruodolnosti, dymovosti a toxicity. Tento materiál je ideálny pre aplikácie, kde je bezpečnosť kľúčovým faktorom.
Povrchové úpravy: Okrem tlače ponúkame aj rôzne povrchové úpravy, ako je štruktúrovanie povrchu pre SLS výtlačky alebo lakovanie a pokovovanie pre estetické a funkčné vylepšenia.
Vďaka týmto unikátnym službám a materiálom môžu naši klienti dosiahnuť špecifické požiadavky svojich projektov a získať výrobky vysokej kvality, ktoré zodpovedajú ich potrebám a očakávaniam.

Všetky informácie o firme eRobots nájdete na ich webovej stránke:https://erobots.sk/

Text, foto: eRobots, Katarína Kaprinay
Spracovala: Lucia Víglašská

 

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..