Naspäť
30. decembra 2022 Blog Blog Blog

Cesta INOVATO v roku 2022

Aký bol rok 2022 a čo priniesol pre INOVATO? Kam sa projekt, ktorý začal v roku 2018 vo firme ŠVEC a SPOL za posledný rok posunul, aké sú skúsenosti, ambície a plány do najbližších rokov? V osobnom rozhovore hodnotia predchádzajúci rok spoločného fungovania prezident INOVATO Ján Košturiak a výkonná riaditeľka INOVATO CLUSTER Anna Čaplovičová.

Cesta INOVATO v roku 2022

AČ: INOVATO má za sebou už štyri roky svojho fungovania. V tomto roku sa však dosť zmenilo a posunulo viac k platformovému fungovaniu. Pridali sa k nám noví ľudia, noví členovia, inštitúcie, firmy. Čo bol z Tvojho pohľadu Janko v tomto roku najväčší prínos?

JK: Žijeme v spoločnosti, ktorá je zameraná na ciele, prínosy a výsledky. INOVATO je dlhodobý projekt budovania inovačného ekosystému. Spájame ľudí, spoznávame svoje silné aj slabé stránky, učíme sa spolupracovať a definovať spoločné témy, učíme sa nové veci. Sme v štádiu, ktoré by farmár nazval prípravou pôdy a ešte je skoro hodnotiť úrodu. Veď sme ešte ani riadne nezasiali, aj keď už vznikajú niektoré spoločné projekty. Nie je jednoduché spájať lídrov úspešných firiem, ktorí majú vyhranené názory, sú aj extrémne vyťažení. Teším sa, že sa k nám pridávajú noví členovia, mnohých som navštívil a mám obrovskú radosť z obrovského potenciálu, ktorý zatiaľ nie je úplne využitý. Toto bol rok klastra, v ktorom sme, hlavne vďaka Tebe Anka nastavili základné pravidlá a procesy. Organizovali sme vzdelávacie semináre, konferencie, stretnutia v odborných sekciách a vytvorili sme niekoľko spoločných projektov, ktoré majú potenciál. Treba si uvedomiť, že začíname z nuly a INOVATO nemá platených animátorov, projektových manažérov alebo moderátorov. Je to sieť, ihrisko, platforma,  kde môžeme stretnúť zaujímavých ľudí, vytvoriť spoločné tímy, učiť sa a zdieľať skúsenosti, riešiť väčšie projekty, ktoré nás presahujú. Nič nám však nespadne z neba, nikto za nás nič nezorganizuje a neurobí. Pre mňa je tento rok najväčším prínosom to, že máme funkčný klaster a INOVATO je na Slovensku vnímané ako jeden z kľúčových inovačných ekosystémov, v ktorom sú hlavne technicky a výrobne zamerané firmy. Koncom roka sme sa stretli k projektom, ktorým budeme v INOVATO venovať špeciálnu pozornosť v roku 2023. Jedným z kľúčových projektov, v ktorom vidím veľkú perspektívu je projekt Advanced Modular Microfactory – výskum, vývoj a budovanie modulárnych mikro fabrík, ktoré reagujú na súčasné problémy v oblasti globálnych výrobných a logistických sietí.

AČ: Ako hodnotíš naše fungovanie na diaľku? Fungujeme každý v inom meste, ja som v Bratislave, Ty v Žiline, Zuzka vo Vrábľoch, naši členovia sú tiež zo všetkých regiónov. Vídame sa na našich akciách a v online-priestore, ale nefungujeme klasicky v spoločnej kancelárii, v 8 hod. pracovnom čase, nemáme klasické porady a podobne. Je toto ten nový model ako bude spoločnosť fungovať? A to, o čom hovoríš, že naša práca je teraz „fraktálna“? Teda prirodzené prepájanie pracovného a súkromného života? Je to tak?

JK: Mne sa to zdá normálne, pracoval som takto celý život – pracoval som v Stuttgarte, vo Viedni, v Žiline, v Nottinghame alebo v Šanhgaji, niekedy som mal rodinu pri sebe, niekedy nie. Nikdy som nerozlišoval čas v práci a čas doma. Priznávam, že keď je pekne, tak sa cez pracovnú dobu bicyklujem a cez Vianoce alebo v nedeľu, keď prší doma pracujem. Prešiel som stovky firiem, jeden deň som bol v Linete v Slanom, druhý deň v Rodenstocku v Klatovech a potom napríklad v Slovalcu v Žiari nad Hronom alebo vo firme ŠVEC a SPOL vo Vrábľoch. Ja na dovolenke rád pracujem a v práci niekedy rád dovolenkujem. Počas covidu mi vadilo obmedzenie osobného stretávania sa, ale naučili sme sa používať technológie, ktoré nám vedia ušetriť veľa času na cestovanie. Nepoznám pojem pracovná doba a keď niekto rozpráva o work life balance, tak utekám. Bol by som rád, keby sme sa naučili fungovať tak, že INOVATO bude mať takmer v každom meste nejaký malý zdieľaný priestor, kde sa môžeme stretnúť alebo zorganizovať workshop alebo seminár. Myslím si, že budúcnosť práce inovátorov je, že ju budeme môcť vykonávať na rôznych miestach a v rôznom čase a pojmy ako pracovná doba, prestávka, nadčas, dochádzka, školenie, schôdza, dovolenka, služobná cesta alebo dôchodok zaniknú. Bude len flow života a práce, v ktorom sa roztancujú naše talenty.

JK: Čo bola pre Teba Anka v tomto roku najväčšia výzva?

AČ: Ťažko sa to hodnotí, veci prichádzali rýchlo, bolo treba ich vyriešiť a moc nebol čas rozmýšľať o tom, či sú ťažké, alebo nie. Mala som cieľ, zodpovednosť, termíny, podujatia, ktoré sme museli zabezpečiť a koncentrovala som sa teda na výsledok. Je pravda, že času na to dobre veci dopredu rozmyslieť moc nebolo, ale aj z toho sme sa poučili a v budúcnosti tieto skúsenosti určite zužitkujeme. Pre mňa bol tento rok výnimočný, naučila som sa množstvo nových vecí – administratívnych, finančných, koordinačných, medziľudských. Čo však považujem za najväčší prínos sú ľudia, ktorých som počas tohto roku s INOVATO-m mala možnosť spoznať a spolupracovať s nimi. Byť pri stole s tými, od ktorých sa môžem učiť a ktorí ma inšpirujú je pre mňa najväčšia odmena.

Najsilnejším zážitkom pre mňa bola návšteva u našich z Dobrého pastiera. Dva dni, ktoré som tam pobudla mi dali do života viac ako predchádzajúce roky. Napriek tomu, že som o komunite vedela už vopred z Tvojho rozprávania a z podkladov, ktoré som pripravovala, som mala trochu trému. Musím ale priznať, že pokoj, priateľskosť a srdečnosť všetkých ľudí, ktorých som v Dobrom pastierovi stretla, ma očaril. Byť takto blízko s ľuďmi, ktorých väčšina z nás bežnom živote stretáva len na ulici, alebo vidí v televízii a po väčšine pred nimi len zahanbene sklopí zrak, bol silný zážitok. Prvý krát som sa na chvíľu stala súčasťou takejto komunity, alebo vlastne skôr rodiny. Rodiny, kde má každý, nech je taký, alebo onaký, svoje miesto, svoju úlohu. Každý robí, čo vie, čo môže, dostáva povzbudenie, zázemie, teplo. Bol to veľký kontrast s anonymným spôsobom života, ktorý žijeme napríklad v Bratislave. Priala by som tento zážitok každému.

AČ: Aký bude rok 2023? Štát pripravil nové stratégie pre vedu, výskum, inovácie, digitalizáciu, máme tu plán obnovy, prísľub veľkých projektov a rýchlych peňazí. Ako vedia združenia ako INOVATO pomôcť a spojiť sily, aby zo stratégií a sľubov neboli len premárnené slová a peniaze sa nevyhodili tak povediac z okna?

JK: Pre mňa znie slovo štát skoro ako nadávka, ale snažím sa zostať pozitívny a oceňujem prácu mnohých ľudí napríklad v Pláne obnovy alebo v Rade vlády pre vedu, inovácie a techniku, kde som bol nominovaný. Okrem menších inovačných projektov, kde spájame sily ako sú napríklad ekologické čistiace prostriedky Ecoluxin, kontrolné systémy AI Inspector, alebo projekt sieťovej organizácie podniku, považujem za veľkú spoločnú výzvu projekt modulárnych mikrofabrík. Mikro fabrika je malá až stredne veľká, vysoko automatizovaná a technologicky vyspelá výrobná sústava, ktorá má širokú škálu procesných možností. Typicky ide o výrobné zariadenie, ktorého výkon možno zvýšiť replikáciou modulov. Mikrofabrika vyžaduje menej energie, menej materiálu a malú pracovnú silu, a to vďaka high-tech automatizovaným procesom. Koncept mikrofabriky tiež podporuje miniaturizáciu výrobných zariadení a systémov podľa rozmeru produktu. To pomáha zmenšiť veľkosť továrne, ktorá zase potrebuje menej kapitálu a znižuje prevádzkové náklady. Mikro fabriky je možné budovať mobilne (bez betónových základov), presúvať ich bližšie k zákazníkom a eliminovať tak globálnu prepravu a uhlíkovú stopu. je to zároveň príspevok k lokálnej odolnosti, vyrovnávaniu rozdielov medzi regiónmi a redukcii ekonomickej migrácie juh – sever. Modulárne mikro fabriky sa dajú nielen rýchlo prestaviť na rôzne výrobné úlohy, ale dajú sa rekonfigurovať aj na iný účel, opravovať, repasovať a recyklovať bez toho, aby sa búrala budova, vyhadzovalo strojové vybavenie a infraštruktúra. Pripravujeme sa na tri kľúčové moduly – stavba a príslušenstvo, výrobná technológia a digitalizácia. Myslím si, že tento projekt môže veľmi pomôcť v transformácii Slovenska z výrobnej monokultúry zameranej na automobilový priemysel. Môže byť však aj veľkým prínosom pre prekonávanie regionálnych rozdielov, rozvoj technicky a výrobne zameraných startupov, ale aj pre export moderných inteligentných fabrík zo Slovenska do zahraničia.

JK: Anka, na záver mám na Teba jednu provokačnú otázku. Si šéfka klastra, veľmi systematická a poriadkumilovná dáma a máš okolo seba pomerne veľa svojráznych osobností, ktorí nie sú ani systematickí ani poriadkumilovní. Mnohí z nás od Teba očakávajú veľa, ale niekedy ani neodpovedajú na mail a nemajú čas na spoločné aktivity. Niekedy mám obavu, aby sme Ťa nemali ako takú mamu, dievča pre všetko, projektovú manažérku, organizátorku, animátorku, ktorá sa bude snažiť všetkým vyhovieť až kým sama nevyhorí. Ako by si si Ty prestavovala svoju rolu a spoluprácu s nami – zakladateľmi a členmi siete INOVATO?

S Tebou a ostatnými členmi som sa zoznámila počas môjho pôsobenia na Ministerstve hospodárstva. Do štátnej správy som išla viac menej z rodinných dôvodov. Mala som malú dcérku a potrebovala som časovo stabilnú prácu. Predtým som pracovala vo Volkswagene a dodávateľskej firme pre automobilový priemysel. Bola som preto nastavená na štýl práce, ktorý funguje vo firmách. Práca, termíny, problémy, riešenia, výsledky. Tento štýl práce som sa snažila preniesť aj do štátnej správy. Keďže v štátnej správe sa podpisuje služobná zmluva, nie pracovná, brala som to skutočne ako službu. Preto sa mi ťažko zmierovalo s obmedzeniami, pravidlami, postupmi, byrokraciou a pasivitou. Chýbal mi v tom celom zmysel, sloboda, podpora, odvaha a kreativita. A potom prišlo INOVATO a predstavovalo presne všetko to, čo mi chýbalo. Po pravde s pozíciou „šéfky“ sa stále moc neviem stotožniť, som skôr tímový hráč. Preto moju rolu beriem viac tak, že robím zázemie a systém, v ktorom by sme sa všetci našli a dobre sa nám fungovalo. To, že sa nám podarilo veľa vydarených aktivít a podujatí v tomto roku je zásluha celého tímu. Teba, Zuzky Masárovej, Tomáša Tuleju, Terezky Mesárošovej, Andreja Krajčoviča, Sama Bielika a ostatných, ktorí nám počas roka pomáhali.

Okrem toho mi veľmi pomohla aj spolupráca s Ivanom Košalkom – jeden z našich členov. S Ivanom sme v rámci našich koučingových stretnutí pracovali na odhalení a pochopení mojich talentov, silných ale  aj slabých stránok. To mi pomohlo pochopiť viac nielen moju  rolu ale aj seba samu. Odporúčam každému. Moje hlavné talenty v Galupovom teste sú všetky vzťahové, najsilnejší je developer, teda človek, ktorý hľadá a rozvíja potenciál v druhých. Okrem toho sa veľmi rada učím a snažím s a pomáhať všade, kde sa dá. Takže mám pocit, že som tam, kde mám byť a budem rada, keď budem môcť svoje danosti a vlohy ďalej rozvíjať v prospech druhých.

Veľmi si vážim spoluprácu so všetkými členmi INOVATO a so všetkými ľuďmi, ktorí sa vďaka tomuto projektu prepájajú a ja mám možnosť sa s nimi zoznámiť a spolupracovať. A to, že niekedy nemajú všetci čas, nereagujú alebo neodpisujú na mail je pochopiteľné, všetci máme toho veľa. Ale potom sa stáva, že mi príde mail, kde mi niekto napíše podporu, pochvalu, ocenenie a to ma vždy nakopne a uistí, že všetko je tak, ako má byť a že to, čo robím má zmysel a pomáha robiť dobré veci. Veľmi si prajem, aby sa naša sieť rozrastala a aby sme našli spôsob, ako čo najviac naše aktivity a to, čo robíme nasmerovať tak, aby boli užitočné jednotlivcom, firmám a aj celej spoločnosti. Všetkým úprimne ďakujem za podporu, dôveru a spoluprácu.

Touto cestou by som chcela do nového roku popriať nám v INOVATE, ale aj všetkým podobne nastaveným ľuďom, aby sme naďalej pracovali, tvorili, inovovali a šírili myšlienku, že všetko je možné len treba hľadať cesty, ako veci uskutočniť a realizovať. Nemožné je len to, čoho sa vzdáme. Sme v období, kedy potrebujeme viac ako inokedy spojiť sily, jeden druhému pomôcť a podporiť sa vzájomne, v rodine, v podnikaní, vo vzťahoch a v celej spoločnosti. V spleti okolností, výziev a zmien, v ktorej žijeme sa to zdá komplikované až nedosiahnuteľné, ale myslím si, že sa stačí len vrátiť zase k podstate – k ľudskosti, slušnosti, rešpektu, láske – skrátka jeden k druhému.

Ďakujem za rozhovor Janko, teším sa na všetko dobré a zmysluplné, čo sa nám podarí spoločne vytvoriť.

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..