Naspäť
7. mája 2023 Blog Blog Blog

Budúcnosť právnických kancelárií – očakávajme neočakávané – Reportáž Petra Soráta zo semináru INOVATO

Budúcnosť právnických kancelárií – očakávajme neočakávané – Reportáž Petra Soráta zo semináru INOVATO

Seminár Budúcnosť právnických kancelárií – očakávajme neočakávané, ktorý sa uskutočnil 3.5.2023 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, moderoval Janko Košturiak.

Na úvod predstavil prítomným, ktorých sa zišlo viac ako 60, inovačné združenie INOVATO. Združenie sa okrem iného snaží spájať technikov aj s právnikmi, pretože tí sú potrební pri rôznych súdnych sporoch. Napríklad pri ochrane duševného vlastníctva a podobne. Janko opísal svoj životný príbeh. Je strojár, celý život sa zaoberá inováciami, ktoré sa zavádzajú vo firemnom prostredí. Právnici mu vždy pripomínali lekárov. Jeho otec bol lekár, patril k vzdelaným ľuďom, ale nemal vôbec potuchy, ako zlepšiť a zjednodušiť organizáciu práce v ordinácii. Robil často veci, ktoré boli neproduktívne. V Japonsku má lekár tri sestričky. Každá presne vie, čo má robiť a pacient postupuje v kontinuálnom toku. Nemusí čakať celý deň v čakárni. Neplytvá sa tam časom.

Potom spomínal to, ako kedysi chodil po firmách a optimalizoval prácu. To znamená, že radil bohatým, ako byť ešte bohatší. Často to znamenalo prepúšťanie zamestnancov a nahrádzanie ich práce strojmi. Neskôr však začal uvažovať nad tým, kam tí vyhodení vlastne idú? Čo potom robia? Toto uvažovanie ho priviedlo k Dobrému pastierovi, komunite ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. V súčasnosti žije v Kláštore pod Znievom okolo 750 ľudí, ktorí pracujú a sú sebestační. Napríklad opravia do pol roka zruinovanú budovu. Ak by ich použili na výstavbu diaľnice do Košíc, tak by to tiež zmákli rýchlejšie ako tí, ktorí tú diaľnicu stavajú od roku 1993.

Postupne prešiel k opisu dnešnej doby. Žijeme v rýchlom, zložitejšom svete, kde sú na každého kladené vyššie a vyššie nároky. Je rozdiel žiť v zlo-žitom chaose a jedno-duchom svete, v ktorom sa človek rozvíja a ide dopredu. Príčiny zložitosti sú napríklad riešenie nedôležitých vecí, reakcia na množstvo stimulov, byrokracia, stres, ktorý vzniká z nejakých fiktívnych termínov, nadbytok informácií, množstvo zbytočností. To všetko vedie k zložitému a málo pružnému rozhodovaniu.  Plytvanie je často neviditeľné, ľudia vo firmách niekedy len imitujú prácu. Zjednodušovanie môže toto všetko zmeniť a má vplyv na výkonnosť. Treba odstrániť zbytočnosti. Rozpoznať podstatu a eliminovať zvyšok. Čo sa týka advokácie, počítače určite nenahradia právnikov, ale budú im pomáhať. Klient napríklad nebude musieť sedieť s právnikom, ale online si akoby cez „eshop“ objedná, čo potrebuje vybaviť. Janko spomenul aj TOC (teóriu obmedzení), v ktorej ide o to, aby sa našiel najslabší článok, na ten sa zamerala pozornosť, pretože kľúčový je nerušený prietok. V právnickom prostredí je dôležité aj to, aby sa zdieľali znalosti z iných odborov.

Rakovinou firiem je aj byrokracia, ktorá zaberá asi 40-50% výkonu. Zvyšujú sa ňou náklady, predlžuje čas a z toho rastie frustrácia zamestnancov. Covid urýchlil tiež mnohé zmeny. Je bežné pracovať na diaľku. Dôležité je pripomenúť si Paretovo pravidlo. K 80% výsledkov vedie 20% aktivity. To znamená, že ak máte na zozname 10 úloh, dve z nich budú dôležité, ak nie dôležitejšie, ako zvyšných 8 úloh. V júni sa zídeme vo Vrábľoch na seminári o Baťovi, dôležité je dbať aj na jeho pravidlo a to 8 hodín práce, 8 hodín života a 8 hodín spánku.

Pri porovnaní obrázkov právnických kancelárií z rokov 1923 a 2023 sme si mohli všimnúť zmeny, ktoré v tomto povolaní za 100 rokov nastali. Na stenách právnických kancelárií sú síce stále obrazy, v miestnosti kožené sedadlá, stôl, ale aj svet advokácie sa zmenil používaním nových technológií. Od písacích strojov k počítačom. Od starých telefónov k smartfónom. Začínajú sa používať nové aplikácie, cloudy, blackchain a big data. 97% právnických kancelárií, ktoré sa zúčastnili výskumu v roku 2021 uviedlo, že využíva AI na určité právnické činnosti. Vyhľadávanie dokumentov, analýza zmlúv, vytváranie štandardných dokumentov a právne poradenstvo pre klientov.

Aj právnické kancelárie by mali mať svoju firemnú školu, kde by sa zamestnanci vzdelávali v dôležitých činnostiach. Stáva sa, že skúsení seniori nestíhajú a na nevyťažených juniorov nemajú čas. Stres a nedostatok času už nevyváži ani viac peňazí. Vo firme nie je dobrá komunikácia. Výsledky potom nezodpovedajú vynaloženej námahe. Mladých koncipientov treba viesť hlavne ku proaktivite. Aby nečakali na rozkazy z hora, ale sami si dokázali organizovať svoju prácu. Manažér, ktorý riadi tím ľudí, však musí v prvom rade dať dokopy samého seba. Problémy sa musia riešiť hneď.

Janko uviedol príklad zo svojho detstva, kedy sa ešte deti bežne bili. Dnes by to možno nebolo už možné, pretože dieťa by mohlo zavolať políciu, a právnikov, ktorí by proti rodičom zasiahli. Ale keď Janko vyrastal, a niečo vyviedol, otec sa ho spýtal, priznaj sa, lebo ak nie, potom ťa zbijem! A Janko sa radšej priznal, aj keď mal strach. Otec ho potom pochválil, že mal odvahu sa priznať. Tento prístup sa dá aplikovať aj vo firmách. Čím skôr zachytíte problém, čím skôr sa ho odvážite pomenovať, tým lepšie. Keď ho nezachytíte v počiatkoch, problém neskôr narastie. Základom všetkého je keď ľudia vo firme spolupracujú a majú dobré vzťahy.

Právne prostredie sa bude v nasledujúcich rokoch meniť. Kto nezachytí tieto zmeny, bude mať problém. Správne zavedenie moderných technológií bude pre tých, ktorí chcú prežiť, potrebné. Napríklad taký konfigurátor. Prekladá potrebu zákazníka do jazyka experta a šetrí čas obidvom stranám.

Janko potom vyzval prítomných aby povedali, aké majú vo svojej práci problémy. Ozval sa majiteľ advokátskej kancelárie, a povedal, že niekedy majú málo práce, a niekedy majú tak veľa práce, že nič nestíhajú. Vždy má z jedného aj z druhého stres. Všimol si aj zmenu, ktorá veľa vypovedá o skokových zmenách v životoch ľudí. Kedysi, v minulých storočiach, boli právnici akoby nositelia exkluzívnej informácie, ktorú nikto okrem nich nemal. Patrili k elite ako boli učitelia, lekári a farári. Keď za právnikom prišiel sedliak v 19 storočí, musel sa cítiť, akoby vstupuje do chrámu. Dnes už akoby právnici túto exkluzívnu informáciu nemajú. Mladí ľudia, ktorí nastúpia do advokácie majú niekedy menšiu výplatu ako upratovačky. Veľkým problémom je hlavne nefunkčný súdny systém. Rozhodovanie súdu trvá od 5 do 10 rokov. Je ale veľký rozdiel, akému typu práva sa človek venuje. Transakčný právnici, ktorí sú spojení s veľkým biznisom musia byť rýchli. Tí používajú moderné technológie. Ten kto robí trestné právo je stále zavalený kopou papierov a používa veľké knižnice. Je zatiaľ utópia, aby bol rozsudok súdu vynesený do jedného roka a formulovaný na jednej A4. Treba najprv vytvoriť tlak na zmenu súdneho systému, čo je veľmi ťažká úloha.

Z publika sa ozval druhý pán a povedal ďalší príklad z praxe. Riešil s klientom nájomnú zmluvu s nákupným centrom. Mala 150 strán. Keď čítal 15. stranu, už nevedel, čo bolo na 3. strane. Súdne rozsudky na Slovensku sú podľa neho tiež nečitateľné zlátaniny a nezmysly. Chceme všetci zjednodušovať, ale realita je úplne na opačnom póle. Právne texty sú stále komplikovanejšie a majú viac a viac strán. V Nemecku ústavný súd formuluje rozhodnutie na 7 stranách a je tam všetko jasne vysvetlené.

Zaznelo aj to, že niektorí právnici majú obmedzený rozhľad. Nemajú znalosti o okolitom svete. Niektorí z nich ani neovládajú cudzí jazyk alebo nevedia nič o obchode. Pouličný predavač hotdogov vie o biznise často krát viac, ako oni. Ďalší pán povedal, že jeho známy, ktorý pôsobí ako sudca na najvyššom súde mu naznačil, že niektorí jeho kolegovia súdia veľké obchodné spory, a pritom vôbec nechápu, čo súdia.

Libor Bešenyi z firmy Xolution, ktorá nemá nič spoločné s právnym prostredím nám rozprával o tom, aké zmeny sa teraz dejú, čo spôsobí digitalizácia a nasadenie AI o pár rokov. Momentálne sú na špici IT-čkári, hrdo chodia po svete, ale mnohí z nich si neuvedomujú, aké zemetrasenie čaká aj ich sektor. Nastane doba, kedy AI nahradí programátorov. To sa týka mnohých zamestnaní. Hlavne kognitívnych. Ale nemusíme sa báť. AI nás nenahradí pri prístupe ku človeku. Chat GPT-4 transformuje texty, skracuje ich tak, že to človek nedokáže.

Libor spomenul českého ekonóma Tomáša Sedláčka. Kedysi som čítal jeho knihu Ekonomie dobra a zla. Tomáš Sedláček hovorí, že budeme pracovať za odmenu, aby sme mali dobrý pocit. Človek bude ako kôň. Kedysi bol využívaný na ťažnú prácu, dnes behá po dostihoch a je na okrasu. Škoda, že ja osobne už teraz nemôžem byť na okrasu, asi sa toho ani nedožijem. Libor Bešenyi dal publiku otázku. Čo myslíte, akú pracovnú pozíciu nahradia stroje ako poslednú?

Zaznelo že kuchárov. Áno aj tí budú na konci, spolu so stavbármi. Ale na poslednom mieste budú upratovači, pretože doteraz nedokáže robot upratať, nechápe upratovanie, nevie to správne analyzovať, a netuší, čo má robiť. Mnohí kognitívne pracujúci ľudia si myslia, že nie sú v ohrození, ale budú na odstrel medzi prvými už za pár rokov. Stroje dokážu predpovedať správanie zákazníkov aj na dva kvartály dopredu.

Libor Bešenyi potom rozprával o štádiách firiem. Tie, ktoré sa prestanú hýbať v rytme prítomnosti, zaniknú. Ako príklad uviedol Kodak, Nokiu a údajne ide dolu vodou aj Toyota. Na obrázku ukázal pyramídu, ako by sa mala správne budovať firma. Na spodnej priečke sú procesy, nad nimi automatizácia. Emaily, ktoré by mnohí radi zrušili sa zatiaľ nepodarilo odstrániť, pretože ľudia sú na ne zvyknutí. V automatizácii sa používa napríklad informačný systém CRM, kde každý nájde všetky potrebné informácie. Jeden človek takto môže riadiť naraz aj 20 ľudí. Klasická web stránka vytvárala bariéry medzi klientom a firmou. Niekto našiel v kontaktoch len telefónne číslo. Mohol to byť človek, ktorý nerád s niekým rozpráva, a potrebuje napísať čo chce, emailom. Tak vznikli eshopy, kde si človek hneď môže kúpiť výrobok. Robotizácia je ďalší stupeň. Chatbot dokáže komunikovať s tisíckami ľuďmi naraz, ktorí sú na stránke. Človek by to nezvládol. 90% percent otázok sa týka len dvoch, či troch tém a robot na ne odpovie. Big dáta sú ďalšia nadstavba a nad ňou je posledný stupeň pyramídy – AI.

Libor povedal, že AI je ako jednorožec. Nikto ho nikdy nevidel a nikto nevie čo to je. AI je podľa Libora svätý grál. Znova zaznelo, čo som už počul na inom seminári vo Vrábľoch. AI vám podsunie nenápadne výrobok, a spracuje vás tak, že budete presvedčený, že ste ho ešte radi kúpili. Z publika zaznela otázka, čo potom, keď bude AI predávať tovar inej AI na opačnej strane.  Zaujímavá otázka, na ktorú sa rozprúdila diskusia. Vyšlo z nej, že v tom prípade biznis ako ho poznáme dnes, zanikne. Uspejú len tí, ktorí budú schopní priniesť produkt alebo službu s pridanou, strojom nenahraditeľnou, hodnotou. Janko Košturiak spomenul Daniela Heviera, ktorý recenzoval knihu básní napísanú umelou inteligenciou. Básne boli výborné, čo ho nadchlo. Teší sa z nových trendov a z možnosti využiť AI ako spolupracovníka a partnera pri tvorbe svojich básní a pesničiek.

Mojmír Mochnáč, zakladateľ eAdvocat.sk hovoril z praxe, ako sa dá zrýchliť právnická práca. Predstavil projekt a spoločnosť LegalTech, ktorá ponúka firmám technologické riešenia, ktoré zjednodušujú prácu. Môže ísť o softvéry na správu dokumentov, automatizované procesy, online právne platformy a podobne. LegalTech nástroje znížia chybovosť až o 90%. Zvyšujú rýchlosť práce o 20 až 30%. Prinesú aj zmenu v poskytovaní právnych služieb a zmenu obchodných modelov. Vzniknú virtuálne kancelárie, kde virtuálny agent komunikuje s klientom. Takto môže by klient v kontakte s kanceláriou kedykoľvek 24/7. Vďaka tomu sa môže cítiť bezpečnejšie. Klientova spokojnosť, a vedomie, že sa môže kedykoľvek obrátiť o pomoc je veľkou konkurenčnou výhodou. Pri osobnom stretnutí má potom advokát všetky podklady, aj vypracované dokumenty, k dispozícii. Pri spracovaní právnej analýzy je potrebné prelúskať veľké množstvo dát. Súdne rozhodnutia, webové zdroje a interné dokumenty. LegalTech do dokáže. Sémantické vyhľadávanie umožňuje nájsť, a analyzovať dokumenty, nielen na základe kľúčových slov, ale aj na základe ich významu a kontextu. Zaujímavá je analýza sentimentu. Technológiou je možné analyzovať emócie, postoje, a nálady, ktoré sa vyskytujú v dokumentoch. Je možné zistiť informácie o postoji konkrétneho sudcu k danému právnemu problému. Pri analýze množstva dát je možné využiť túto technológiu na identifikáciu konkrétnych sudcov v súdnych rozhodnutiach, identifikáciu rizikových faktorov pri plánovaní stratégií, hodnotenie postupu advokátov, dôkazov v súdnych rozhodnutiach a tiež predpovedanie výsledkov.

Mojmír Mochnáč sa na konci svojej prezentácie zamýšľal nad otázkou, že keď právnici začnú používať technológie, ako môžu zarábať peniaze? Ako príklad uviedol advokáta, ktorý pre klienta pravidelne spracováva veľa kúpnych a nájomných zmlúv na nehnuteľnosti. Na urýchlenie procesu použije technológiu automatizácie dokumentov. Kedysi trvalo vypracovanie dokumentu 1 hodinu. Ten istý dokument je teraz vypracovaný za 10 minút. Bude si advokát účtovať hodinovú sadzbu?

Janko Košturiak na to povedal, že to je možno len uhol pohľadu. Ak pozváram plot za hodinu, ale robot to urobí za 10 minút, a lepšie, dám mu to urobiť. Rozprúdila sa diskusia, v ktorej zaznelo napríklad, že za 10 rokov budú právnické kancelárie digitalizované, ale právnici o prácu neprídu, pretože môžu robiť psychologickú nadstavbu, ktorú zatiaľ žiadny stroj robiť nedokáže. Právnik sa pre klienta môže stať dôverníkom, koučom. S unudeným miliardárom si môže zahrať golf, či zájsť na výlet, pri ktorom riešia právnické veci. Právnik má pomáhať alebo zachraňovať ľudí od ich problémov.

Ďalší z prítomných povedal, že advokáciu treba analyzovať aj na základe minulosti. Spomínal na obdobie 90. rokov, kedy bola móda zakladať s.r.o. Je len dobré, že to obdobie skončilo a posunulo sa ďalej. Netreba s nostalgiou spomínať na to čo bolo a už nefunguje. Treba reflektovať impulzy súčasnej doby. Advokát je ako upratovačka. Napráva nedokonalosti a zametá bordel.

Janko Košturiak prešiel do inej oblasti. Jeho známy, bankár, mu hovoril, že si pripadá ako baník, ktorý z ľudí doluje peniaze. Lenže takto to nebude fungovať donekonečna. Inovácie sú o tom, že sa už dnes začnem pripravovať na to, čo môže byť o 5 rokov. Treba vychovávať vo firmách aj mladú generáciu, ale nie tým spôsobom, že síce skúsený, ale starý zamestnanec začne robiť z mladého človeka svoju kópiu. Môže mu odovzdať nejaké svoje skúsenosti, základy dobre firemnej kultúry, ale čo sa týka technológií, tam môže mladý človek učiť toho staršieho. Dôležité je uvedomiť si, že výroba musí generovať zisk, z ktorého sa určitá suma použije na technologický rozvoj.

Pán, ktorý je v advokácii od roku 1985 hovoril: Keď som nastúpil, v kancelárii boli zapisovateľky, ktoré písali na starých písacích strojoch. Nebránili sme sa technologickému pokroku, neskôr začali používať diktafóny a počítače. Ale chcem zdôrazniť, že netreba zabúdať na zmysel nášho povolania. Právnik musí ostať poctivý a tvorivý. Janko Košturiak spomenul známeho, ktorý sa rozprával s nejakým bývalým príslušníkom ŠTB. Ako sa dostal lukratívnym nehnuteľnostiam na Václavskom námestí v Prahe? Ten sa zasmial, a so sarkazmom povedal: Využil som diery v zákonoch. Keď ste štrngali kľúčmi, a boli v demokratickej eufórii, ja som tie zákony písal.

Po obede bola panelová diskusia, kde na otázky odpovedali – Libor Bešenyi zo spoločnosti Xolution, Mojmír Mochnáč, advokát a zakladateľ e-advokat.sk a LegalTech, Viktor Feťko z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, Martin Javorček z Javorček & Partners a Martin Hronec z firmy e-advos.

Zaznela otázka: Aká je zásadná zmena, ktorá nastala v advokácii? Prišla odpoveď, že aj keď sa biznis mení, predsa len je to ešte konzervatívne prostredie. Sú tu však už jasné zmeny, o ktorých začal rozprávať Pavol Poláček. Mladí ľudia chcú pracovať menej, sú flexibilní a radi využívajú home office.

Martin Javorček povedal, že hlavne tí advokáti, ktorí pracujú v zahraničí, pre väčšie kancelárie, tí sú na pulze doby. Tam naplno prebieha automatizácia a robotizácia. Na Slovensku je údajne okolo 6000 advokátov a 6000 koncipientov. Je tu veľká konkurencia. Niektorí sú naviazaní na štátne zákazky. Martin Javorček sa snaží spájať správnych klientov so správnymi právnikmi. Založil platformu, kde 15 advokátov ponúka rýchlu právnu pomoc. Človek sa môže napojiť na špecialistu, ktorého potrebuje. Je to akási „uberizácia“ povolania. Je len otázkou času, kedy príde na Slovensko veľká nadnárodná platforma. V tomto spôsobe ponúkania právnych služieb je veľká výhoda, pretože advokát síce odovzdá 20% zo zisku platforme, ale môže mať viacero zákaziek. Okrem toho treba ešte raz zdôrazniť, že konkrétny právnik môže ponúkať služby v právnej oblasti, v ktorej je expert.

Na toto reagoval Viktor Feťko. On nesúhlasí s pojmom „uberizácia“, že to je niečo iné. Objednané auto odvezie klienta z bodu A do bodu B. Potom klient napíše hodnotenie. Keď si človek rezervuje izbu v hoteli, tiež napíše hodnotenie ako bol spokojný. Podľa neho to však v advokácii nie je možné. Ako človek zistí na tej platforme, že právnik A je lepší ako právnik B? Martin Javorček mu hneď odpovedal, že na jeho platforme sa vždy píše hodnotenie na konkrétneho právnika, ako s ním bol klient spokojný. Každý profík chce odviesť tú najlepšiu prácu, aby sa zvesť o ňom šírila nielen medzi kamarátmi spokojného klienta, ale aj v hodnotení na platforme.

Z publika sa ozvali výhrady na možnosť budúceho platformového fungovania advokátskych kancelárií. Koncept uberizácie tohto povolania sa niektorým javí ako hanlivý, nehodný povolania, ktoré má dlhú tradíciu a je založené na osobných vzťahoch a dôvere medzi právnikom a klientom. Vzhľadom na súčasné trendy, pokrok, digitalizáciu a dopyt po zjednodušenom prístupe k službám, je nástup týchto trendov na Slovensku otázkou blízkej budúcnosti. Takto systém už funguje v USA a vo všetkých vyspelých krajinách. Platformy fungujú pri predaji strešných krytín, v zdravotníctve a v mnohých iných oblastiach.

Ku koncu seminára sa diskutujúci zhodli na tom, že sa ani právnici nemajú báť experimentovať. Svet je síce nepredvídateľný, ale dajú sa robiť riadené experimenty s budúcnosťou. Treba používať stratégiu prvého kroku, ktorú Janko Košturiak opísal vo svojej knihe Pomaly ďalej zájdeš. Treba naplno uchopiť prítomnosť , pretože ak mám chaos v prítomnosti, nič dobré ma v budúcnosti nečaká. Kto z právnikov sa prispôsobí dobe, a bude robiť rozumné kroky, prežije. Ten kto nebude rešpektovať trendy a vývoj, neprežije. Môže zavrieť advokátsku kanceláriu a pokračovať v pracovnom živote na pozícii upratovača, či upratovačky.

Pretože, ako povedal Libor Bešenyi, túto prácu nahradí AI až na úplnom konci.

Autor: Peter Sorát

 

Podobné články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..