Project Description

Názov projektu:

Nový koncept skladu a logistiky liekov a ŠZM v nemocničných lekárňach

Realizátor projektu:

KOVAL SYSTEMS, a.s. pod vedením Eduarda Kovala

Zákazník:

Vybrané nemocnice

Obdobie realizácie:

2019-2020

Dĺžka realizácie:

24 mesiacov

Zadanie projektu:

Komplexné riešenie prestavby priestorov a nový koncept riadenia príjmu, skladovania a výdaja liekov a ŠZM v ústavných lekárňach s dosahom na nemocničné oddelenia.

Riešenie projektu:

Návrh nového systému práce pre príjem, skladovanie a výdaj liekov a ŠZM. Súčasťou dodávky je návrh nového konceptu, optimalizácia tokov a procesov, výroba a dodávka komplexu plne automatických skladovacích zariadení pre ústavné lekárne a nemocničné oddelenia a prestavba priestorov ústavných lekární.

Výsledky:

Zníženie pracovnej záťaže odborného personálu, zefektívnenie chodu oddelení, vytvorenie nevyhnutných personálnych kapacít, zníženie stavu zásob, redukcia chybovosti pri výdaji, zníženie pomeru expirovaných liekov, zefektívnenie monitorovania stavu skladov, zavedenie adresného a kontrolovaného výdaja.