Project Description

Názov projektu:

Automatické balíkové triediace linky pre Slovenskú poštu

Realizátor projektu:

KOVAL SYSTEMS, a.s. pod vedením Eduarda Kovala

Zákazník:

Slovenská pošta

Obdobie realizácie:

2017-2019

Dĺžka realizácie:

36 mesiacov

Zadanie projektu:

Zefektívnenie procesu triedenia balíkových zásielok, zvýšenie kapacity pri spracovaní, zefektívnenie identifikácie balíkových zásielok

Riešenie projektu:

Dodávka plne automatických triediacich liniek vrátane dopravníkového systému a obslužného softvéru a integrácie do nadradeného informačného systému

Výsledky:

Výrazné navýšenie kapacity pri zachovaní ľudských kapacít, významné zvýšenie presnosti triedenia a identifikácie zásielky, zníženie chybovosti, zvýšenie priestorovej efektivity

Video k projektu