Back
22. November 2022 Blog Blog Blog

Prieskum zrelosti korporátneho dizajnu v strednej Európe

Využívate dizajn vo svojich firmách a spoločnostiach? Viete ako môže využitie dizajnových nástrojov zlepšiť váš biznis? V rámci posilňovania medzinárodnej spolupráce sa INOVATO CLUSTER zapojil do projektu v spolupráci s Moholy-Nagy Univerzitou umenia a dizajnu v Budapešti (MOME). Pozývame vás zapojiť sa do zaujímavého medzinárodného projektu.

Prieskum zrelosti korporátneho dizajnu v strednej Európe

 

MOME je univerzita pre umelcov, dizajnérov, tvorcov a inovátorov, ktorí sú odhodlaní prelomiť formu priemernosti. Zameriava sa na komplexný prístup prostredníctvom mentoringu a vytvárania ekosystému umenia a dizajnu založeného na hodnotách v regióne strednej a východnej Európy.

O čom je prieskum zrelosti korporátneho dizajnu v regióne strednej a východnej Európy?

Využitie dizajnu v podnikaní môže uľahčiť strategické vývojové procesy, prepájať jednotlivé interdisciplinárne tímy a zlepšiť výkonnosť podniku. Inovačné centrum MOME si stanovilo za cieľ posúdiť úlohu a budúcnosť dizajnu v najväčších spoločnostiach strednej a východnej Európy.

Medzinárodný výskum naznačuje, že existuje silná korelácia medzi obchodnou výkonnosťou spoločnosti a zrelosťou dizajnu. Pripravovaná štúdia chce poskytnúť autentický zdroj informácií o tom, ako sa vyvíja a mení postoj firiem k dizajnu a k akým výsledkom vedie myslenie orientované na dizajn. Preto MOME už po druhýkrát realizuje prieskum firemného dizajnu.

V roku 2021 sa realizoval prieskum medzi maďarskými firmami. Štúdia je k dispozícii tu: https://mome.hu/en/use-of-design-report-2021. V roku 2022/2023 je ambíciou rozšíriť prieskum aj do ďalších krajín strednej a východnej Európy s cieľom preskúmať regionálne rozdiely.

Ako sa zúčastniť?

  • Účasť na prieskume bude trvať približne 10-15 minút
  • Prieskum je určený pre spoločnosti vo všetkých odvetviach, nielen pre poskytovateľov dizajnérskych služieb
  • Otázky prieskumu sú zamerané na vrcholový manažment
  • Dotazník je k dispozícii v anglickom jazyku

Čo za to?

Na oplátku za váš čas, spoluprácu a informácie, ktoré v rámci prieskumu poskytnete, vypracuje MOME pre každého  účastníka personalizovanú správu o výsledkoch jeho spoločnosti, porovnanú s celoštátnym priemerom.

Prezentácia výsledkov prieskumu

Prezentácia výsledkov prieskumu bude 27. apríla 2023 v Budapešti.  V rámci podujatia budú môcť respondenti využiť príležitosť prezentovať využitie dizajnu vo svojich firmách a spoločnostiach, porovnať sa s partnermi zo zahraničia a nadviazať spoluprácu.

 

Similar articles

About cookies on this site

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements. Learn more

You are using an outdated browser. You can update it on this page.

Contact form

Do you have questions or suggestions for cooperation? Contact us.

I agree to the processing of personal data personal data for contact purposes

Thanks, the form has been submitted.
Failed to submit form.
Send
This site is protected by reCAPTCHA and Google and is subject to the Privacy Policy and Terms of Service .