Zníženie nákladov na dopravu o cca 17 %, eliminácia vzniku viac nákladov a postupne doručovanie v zmysle projektovej dokumentácie, kontinuálne dodávky.