Project Description

Názov projektu:

Dealdone

Realizátor projektu:

SCR technologies s.r.o. pod vedením Pavla Kubána

Zákazník:

Dohodnuté s.r.o. (Startup)

Obdobie realizácie:

2019

Dĺžka realizácie:

5 mesiacov

Zadanie projektu:

Aplikácia má umožniť jednoduchým spôsobom vytvárať návrhy dohôd – zadaním textu, nahrávaním zvuku z mikrofónu, pridaním súboru z lokálneho úložiska zariadenia alebo kombináciou týchto troch metód. Návrh dohody bude následne zaslaný jednému alebo viacerým účastníkom, ktorí ho budú môcť potvrdiť. Obsah dohody bude uložený na serveri, odkiaľ bude synchronizovaný so zariadeniami jednotlivých účastníkov dohody aj s informáciou o tom, či dohoda bola potvrdená. Dáta budú šifrované tak počas prenosu (encryption in transit) ako aj počas uloženia, či už na serveri alebo na lokálnych zariadeniach (encryption at rest).

Hlavné požiadavky:

  • Multiplatformovosť
  • Šifrovanie – in transit a at rest
  • Prílohy – záznam zvuku, prílohy bez obmedzenia formátu

Riešenie projektu:

Analýza prebiehala na základe zadania, ktoré bolo schválené Európskou úniou a na ktoré bol spoločnosti udelený grant. Fakt, že išlo o európsky grant bol v mnohých prípadoch implementačnou výzvou, nakoľko musia byť splnené všetky jeho body bezpodmienečne. Technicky je aplikácia postavená na Laravel back-ende a IONIC frameworku (nadstavba pre Angular), ktorá umožňuje vývoj aplikácie pre 3 platformy – prehliadač, iOS a Android na základe jedného spoločného kódu. Pre microsite projektu bol použitý wordpress.

Výsledky:

Riešenie prináša jednoduchý spôsob pre zaznamenanie dohôd medzi dvomi a viacerými ľuďmi online, bezpečne. Vďaka pokročilému šifrovaniu sa nikto okrem účastníkov dohody nebude schopný dostať k ich obsahu ani prílohám. Počet stiahnutí aplikácie 5 mesiacov od spustenia bolo viac ako 22 700 a počet aktívnych užívateľov je už takmer 5000. Mobilná aplikácia je dostupná v App store a android verzia v Google play.

Web projektu Dealdone

Android Google Play

App Store