Komplexný systém prípravy prevádzky a riadenia v reálnom čase umožňuje Martinskej teplárenskej, a.s. vyrábať a distribuovať teplo a elektrinu efektívnejšie a ekologickejšie. Zároveň bola zvýšená flexibilita zdrojov výroby elektriny pre poskytovanie podporných služieb a regulačnej energie.

Link na energetické riešenia IPESOFT