Project Description

Názov projektu:

Centrálny riadiaci systém pre ekologizáciu teplárne Martin

Realizátor projektu:

IPESOFT spol. s r. o. pod vedením Miroslava Kunscha

Zákazník:

Martinská teplárenská, a.s.

Obdobie realizácie:

2020

Dĺžka realizácie:

12 mesiacov

Zadanie projektu:

Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prijala strategické rozhodnutie prejsť na ekologickejší spôsob výroby tepla a elektrickej energie. Spustila preto veľký projekt Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., ktorý počítal s nákupom ekologickejších kogeneračných jednotiek. Vzhľadom na nové vybavenie sa spoločnosť rozhodla implementovať centrálny riadiaci systém, ktorý zabezpečí efektívnu a ekologickú výrobu. S vývojom algoritmov optimálneho riadenia teplárne a implementáciou jej pomohol IPESOFT.

Riešenie projektu:

IPESOFT v spolupráci s Martinskou teplárenskou, a.s. vyvinul a implementoval komplexný centrálny systém riadenia nových aj pôvodných výrobných zariadení. Systém umožňuje monitorovať a riadiť výrobu a dodávku energie z jedného miesta v reálnom čase. Centrálny systém ponúka automatizovaný výpočet energetických bilancií, komplexný pohľad na účinnosť a variabilné náklady, vyhodnocuje efektivitu výroby a distribúcie tepla a elektriny a plánuje prevádzku výrobných zariadení. Okrem spomínaných funkcií sleduje a plánuje dodržiavanie emisných limitov.

Výsledky:

Komplexný systém prípravy prevádzky a riadenia v reálnom čase umožňuje Martinskej teplárenskej, a.s. vyrábať a distribuovať teplo a elektrinu efektívnejšie a ekologickejšie. Zároveň bola zvýšená flexibilita zdrojov výroby elektriny pre poskytovanie podporných služieb a regulačnej energie.

Link na energetické riešenia IPESOFT