Naspäť

Konferencia: Budúcnosť strojárskej výroby

Konferencia Budúcnosť strojárskej výroby je miesto, kde sa ľudia z priemyslu prepájajú s univerzitami, inovačnými sieťami a spoločne diskutujú o najnovších výzvach a projektoch spolupráce. Na konferencii sa vystavujú zaujímavé riešenia a ponuky na spoluprácu.

Konferencia: Budúcnosť strojárskej výroby

Konferencia: Budúcnosť strojárskej výroby

Kde
Materiálovotechnologická faktulta STU, Trnava
Kedy
31.5. 2022 – 1.6. 2022
Cena
180 Eur / platí pri registrácii do 30.4.2022
200 Eur / platí pri registrácii od 1.5.2022
Pri kúpe 2 vstupeniek zľava 10%.

Témy konferencie:

 • Digitalizácia a umelá inteligencia vo výrobe a v logistike
 • Aditívne technológie
 • Modulárne koncepty
 • Technológie a humanita
 • Nové oblasti pre automatizáciu a robotizáciu
 • Prototyping a prototypová infraštruktúra a ekosystém

Program prednášok I. deň

31.5.2022 / utorok

8:00 - 8:30

Registrácia účastníkov

8:30 - 8:45

Otvorenie konferencie

Ján Košturiak
INOVATO, IPA Slovakia
Miloš Čambál
MTF STU
Jozef Viskupič
TTSK

8:45 - 9:00

Písomný príhovor

Štefan Kassay
Zakladateľ IDC Holding

9:00 - 9:30

Výzvy priemyselného inžinierstva

Miloš Čambál
dekan, MTF STU
Helena Makýšová
zástupkyňa riaditeľa ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU

9:30 - 10:00

Nové trendy v rozvoji výrobných systémov

 • Charakter súčasnej strojárenskej výroby
 • Vplyv digitalizácie na tvorbu výrobných systémov
 • Digitálne dvojčatá a digitálny tieň
 • Virtuálna realita
 • Kam až zájde rozvoj výrobných systémov

Jiří Marek
VUT Brno

10:00 - 10:30

Inovácie a svet chaosu

Ján Košturiak
INOVATO, IPA SLOVAKIA

10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 11:30

Eliminácia chýb a zvyšovanie produktivity práce s využitím SmartVision

Peter Čubanák
SmartVision

11:30 - 12:00

Riešenia, trendy a nové prístupy v kolaboratívnej robotike. 

Andrej Bielik
Stimba

12:00 - 13:00

Spoločný obed

13:00 - 14:30

WORKSHOPY, EXKURZIA

 • Technológie a humanita, stroje a ľudia
 • Spolupráca priemyslu s výskumom / Vzdelávanie a budúcnosť výroby

14:30 - 15:00

Prestávka na kávu

15:00 - 15:30

Optimalizácia vybraných parametrov výrobného procesu s využitím umelej inteligencie v rámci konceptu Industry 4.0 – Konkrétne príklady riešené pre partnerov z praxe

Príspevok je zameraný na prezentáciu konkrétnych use case-ov, na ktorých participoval Ústav aplikovanej informatiky MTF. Jedná sa o problémy a riešenia pre priemyselných partnerov, ktoré štandardnými postupmi nebolo možné vyriešiť.

Pavol Tanuška
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, STU
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU

15:30 - 16:00

Využitie AR/VR pri dizajnovaní výrobných liniek

 • Layouting
 • Digitalizácia a OEE reporting
 • Digital factory – plánovanie / údržba / školenie personálu / digitálne dvojča

Patrik Vančík
Bizzcom

16:00 - 16:30

Autonómne poľnohospodárstvo

 • Aktuálne trendy v poľnohospodárskej technike
 • Výhody digitalizácie v Poľnohospodárstve 4.0
 • Autonómna technika a jej potenciál

Dušan Škoda
mrass s.r.o.
Vladimír Cviklovič
SPU

16:30 - 18:00

Prestávka na ubytovanie a networking

18:00 - 21:00

Večerný program s rautom

Program prednášok II.deň

1.6.2022 / streda

9:00 - 12:00

Výstava

9:00 - 9:30

Súčasné možnosti kovovej 3D tlače

 • Predstavenie spoločnosti Printy, s.r.o.
 • Predstavenie kovovej 3D tlače technológiou „binder jetting“
 • Možnosti, výhody a smerovanie aditívnej výroby v spoločnosti Printy, s.r.o. a prínosy pre slovenský priemysel

Martin Kniha
Printy, s.r.o.

9:30 - 10:00

Súčasné možnosti 3D digitalizácie, reverzného inžinierstva a aditívnej výroby

 • 3D digitalizácia
 •  reverzné inžinierstvo
 •  reverzné geometrické modelovanie
 •  generatívny dizajn
 • aditívna výroba

Ladislav Morovič
Ústav výrobných technológií, STU

10:00 - 10:30

Umelá inteligencia vo vyhodnocovaní vizuálnych mikro defektov

Petr Koutný
stoba Precizní Technika s.r.o.

10:30 - 11:00

Prestávka na kávu

11:00 - 11:30

Technológia a humanizmus

Jana Novohradská
Expertka z odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, MIRRI SR

11:30 - 12:00

Inovačné trendy v materiálovom inžinierstve

 •  Multifázové a multikomponentné materiály
 • Makro, mikro, nano a mezo škálové materiály
 • Amorfné zliatiny
 • Tradičné materiály a ich vývoj vo svetle nových poznatkov

Martin Kusý
Ústav materiálov, STU

12:00 - 13:00

Spoločný obed

13:00 - 14:30

Workshopy / Exkurzia

 •  Limity aditívnej výroby
 •  Industry 4.0 vs. Illusion 4.0

Rečníci

konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Ján Košturiak
Líder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia a INOVATO.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Miloš Čambál
Dekan, STU.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Jana Novohradská
Od roku 2005 pôsobila v research a technologických oddeleniach investičných bánk v Londýne, kde sa špecializovala sa na high frequency obchodovacie a oceňovacie (pricing) interné systémy, a posledné roky viedla EMEA Robotics Process Automation iniciatívu. Od roku 2019 pôsobí na MIRRI SR na Sekcii Digitálnej Agendy, kde sa venuje tvorbe regulačných politík v oblasti umelej inteligencie a agende Ženy v digitálnej dobe.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Ladislav Morovič
Ústav výrobných technológií, STU
Martin Kusý
Ústav materiálov, STU
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Pavol Tanuška
I. prodekan , Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, MTF STU
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Dušan Škoda
CEO, mraas, s.r.o.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Martin Kniha
CEO, Printy s.r.o.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Petr Koutný
Stoba Precizní Technika s.r.o.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Peter Čubanák
CEO, SmartVision s.r.o.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Vladimír Cviklovič
Docent v ÚEAIF, SPU Nitra
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Patrik Vančík
CEO, Bizzcom s.r.o.
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Andrej Bielik
Stimba
Jiří Marek
ÚVSSR-odbor výrobních strojů,, VUT Brno
konferencia-buducnost-strojarskej-vyroby
Štefan Kassay
Člen európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, zakladateľ I.D.C. Holding a.s.
00 / 00

Spoluorganizátori

Mediálni partneri

Registrácia

Pre registráciu kliknite prosím tu.

Fotogaléria

Referencie

Prišiel som, lebo som sa chcel prepojiť so slovenskými inovátormi a odchádzam nielen prepojený s INOVATOM, ale aj nabitý energiou, inšpirovaný prednáškami a povzbudený vzájomnou dôverou.
Marek Polák
Sensodrive GmbH
Ďakujem za prínosné podujatie, čerpám veľmi oceniteľné informácie a podnety.
Dušan Dubiš
Bodrô s.r.o.
Zaujímavé podujatie a prepojenie biznisu, inovácií, spolupráce, crowdfundingu a príjemne "sálajúceho" sociálneho rozmeru. Ďakujem za organizáciu.
Marek Mašláni
B+R automation
Dokonalá organizácia bez potreby ďalších otázok, dokonalé obsadenie prezentujúcich, výborné témy, ktoré sú základom prosperujúcej, modernej a udržateľnej spoločnosti.
Vladimír Cviklovič
SPU v Nitre
Mimoriadne podnetné a inšpiratívne podujatie, obohacujúce o informácie súvisiace s inováciami a ich smerovaním na území SR.
Renata Nováková
Slovenská asociácia pre kvalitu
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa. Obsahovo to bolo veľmi zaujímavé.
PhDr. Michal Kukula
nebotra
Bola to výborná akcia + veľa inšpirácií.
Ladislav Ondrejička
Podujatie, ktoré dodá osobe so zápalom pre inovácie a biznis všetko čo potrebuje na zapojenie sa do trhu plného možností!
Adam Bátovský
Business Development Consultant
Dva intenzívne dni, počas ktorých sme prezentovali nadčasové audio a video riešenia pre viac ako 200 účastníkov z rôznych inovatívnych sfér. Ako sa ukázalo, práve inovácie pre zvýšenie efektivity a fungovania v oblasti videokonferenčných riešení sú dnes firmami veľmi žiadané. Koronakríza tento dopyt ešte viac zvýraznila. Motto INOFESTU sa nieslo v duchu networkingu, čo sme naplno využili aj my. Získali sme potenciálne obchodné kontakty a spoznali nové a inšpirujúce projekty iných účastníkov.
Ing. Michaela Tonkovičová
MediaTech Central Europe, a.s.
INOFEST bolo pre mňa veľmi zaujímavé podujatie plné inovácií. Účastníci si mohli vypočuť množstvo inšpiratívnych prednášok, praktických skúseností inovátorov a diskutovať so zaujímavými ľuďmi z rôznych podnikateľských oblastí. Zaujímavé boli aj expozície produktov spoločností, ktoré sa venujú inováciám. Po organizačnej stránke bolo podujatie vynikajúco zvládnuté a určite odporúčam každému, aby sa v budúcnosti podujatia zúčastnil.
Ing. Tomáš Cmorej, PhD.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Inšpiratívní ľudia plní inovatívnych myšlienok. Veľmi prínosné podujatia pre podnikateľské prostredie.
Vladislav Novák
EOS Innovazioni, a. s.
Na INOFESTE 2020 som sa zúčastnil s kolegom konštruktérom. Dohodli sme si tam stretnutie s Patrikom Paulom z paul+murincreative s.r.o., ktorý mal prednnášku o 3D vizualizácii bicyklov. Riešili sme spoluprácu na tvorbe produktového konfigurátora našej športovej pomôcky k paralympijskému športu boccia.mOsobné stretnutie nám pomohlo posunúť sa v chápaní zadania a podmienok spolupráce.
Ondrej Bašták Ďurán
BASHTO SPORTS
Konferencia bola pútavá. Určite využijeme nové kontakty na naviazanie ďalšej spolupráce.
Jozef Košík
RIBE Slovakia k.s. Nitra
Som spokojný s organizáciou celej konferencie, aj s jej technickým zabezpečením.
Tibor Šuľa
MEDIA/ST
00 / 00

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.

Máte nápad?

Pošlite nám ho a my vám povieme čo s ním

Súhlasím so spracovaním osobných údajov osobných údajov na účely kontaktovania

Ďakujeme, formulár bol odoslaný.
Formulár sa nepodarilo odoslať.
Odoslať nápad
Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky..