Semináre INOVATO Piešťany

Kde

Technický skúšobný ústav Piešťany, Krajinská 2929/9, Piešťany

Kedy

8.2. 2022 – 16.12. 2022

Cena

 • 150 EUR bez DPH/seminár pre 1 účastníka z firmy
 • 200 EUR bez DPH/seminár pre 2 účastníkov z firmy
Chcem byť pri tom

Formát seminárov 9:00 – 15:30 :

  1. Vysvetlenie problematiky – ako to funguje, súčasnosť a budúcnosť.

   

  1. Aplikácie. Kde sa to využíva a čo to prináša?

   

  1. Čo s tým? Príležitosti.

   

  1. Ako na to? Akčné plány.
Chcem byť pri tom

Program seminárov 2022:

8.2.2022

Stratégia v turbulentných časoch

Ako sa strategicky rozhodovať a vytvárať úspešnú stratégiu v turbulentnom a chaotickom svete?

 • 3P – pozoruj, pochop, podnikni akciu
 • Ako sa vyznať v chaose okolo nás?
 • Ako premieňať problémy na príležitosti?
 • Ako sa rozhodovať v neistote?
 • Od reaktivity k proaktivite
 • Ako funguje stratégia prvého kroku?
 • Budovanie sústavy riadenia ZIPFES

8.3.2022

Marketing a obchod v digitálnej dobe

Zákazník ma potrebu a peniaze na jej krytie, ako objaviť, získať a udržať si zákazníkov a zvyšovať hodnotu v predaji?

 • Vývoj obchodných modelov – od lokálneho priameho predaja ku globálnemu sprostredkovanému predaju štandardných výrobkov, masovej kustomizácii a re-lokalizácii
 • Kto je môj zákazník a čo robí?
 • Ako správne komunikovať so zákazníkom?
 • Ako vybudovať výkonný marketingový a obchodný proces, riadiť a merať jeho výkonnosť?
 • Ako správne využívať digitálne technológie v obchode a marketingu?
 • Ako kombinovať nové technológie a osobný kontakt, budovanie vzťahov a dôvery v obchode a marketingu?
 • Ako by mal fungovať váš marketingový a obchodný systém?

5.4.2022

Inovácie výrobkov a služieb

Ako inovovať výrobky a služby tak, aby sme ich predávali s vysokou maržou, veľa a dlho?

 • Ako premeniť problém na príležitosť?
 • Ako fungujú Design Thinking a WOIS?
 • Zdroje pre vytváranie inovácií výrobkov a služieb
 • Ako analyzovať proces zákazníka a zlepšovať hodnotovú krivku?
 • 40 inovačných princípov na zvyšovanie hodnoty pre zákazníka
 • Ako systematicky inovovať a zvyšovať marže?

3.5.2022

Inovácie procesov a podnikateľských modelov

Ako vytvoriť pružné, štíhle a chybuvzdorné procesy a podnikateľský model, ktorý dokáže konkurovať v rýchlom a nepredvídateľnom svete?

 • Ako vytvoriť plynulý tok doručovania hodnoty zákazníkom?
 • Eliminácia plytvania a byrokracie z podnikových procesov
 • Manažment úzkych miest
 • Smart technológie pre optimalizáciu procesov
 • Ako zvyšovať flexibilitu, kvalitu, výkonnosť a rýchlosť procesov?
 • Vytváranie konkurenčnej výhody v podnikateľskom modeli

7.6.2022

Sieťové organizácie a firmy vo firme

Pomalé a byrokratické hierarchické štruktúry neprežijú a nahrádzajú ich ploché organizácie, siete s autonómnymi podnikateľskými jednotkami, podniky v podniku, v ktorých pracujú spolupodnikatelia. Ako budovať takéto siete?

 • Organizačné princípy sieťovej organizácie
 • Autonómne podnikateľské jednotky
 • Finančné, organizačné a komunikačné pravidlá
 • Zdieľanie zdrojov a znalostí
 • Nástroje pre riadenie sieťových organizácií
 • Améby, fraktály, mikropodniky a nová podnikateľská kultúra

6.9.2022

Leadership a spolupodnikanie v podniku

Slúžiaci lídri pomáhajú svojim spolupracovníkom objaviť a rozvinúť ich talenty tak, aby nachádzali motiváciu v tom, že dokážu vytvárať vysokú pridanú hodnotu v roliach, ktoré ich napĺňajú a nachádzajú v nich zmysel.

 • Nový leadership a slúžiaci lídri v podniku
 • Ako budovať spolupodnikateľov v podniku?
 • Hodnoty, pravidlá, proaktivita a synergia
 • Slušná firma a budovanie dôvery a spolupráce
 • Rozvoj potenciálov PQ, EQ, IQ a SQ
 • Nový leadership a nové motivačné faktory

4.10.2022

Budúcnosť výroby

Aké nové organizačné a technologické trendy nastupujú do výroby a vytvárajú merateľné konkurenčné výhody?

 • Digitalizácia a umelá inteligencia
 • Aditívna výroba
 • Modulárne a mobilné výrobné systémy
 • Robotické a automatizované systémy vo výrobe
 • Inteligentné sklady a logistika
 • Prediktívna údržba

8.11.2022

Baťove princípy pre dnešný svet

Baťovci vytvorili integrovanú sústavu riadenia, ktorá bola postavená na prepojených systémoch a princípoch, ktoré môžu priniesť konkurenčnú výhodu s využitím nových technológií a znalostí aj dnes

 • Baťova sústava riadenia
 • Organizácia podniku a práce
 • Práca s ľuďmi a princípy života a práce, budovanie seba
 • Technika a technológie
 • Kultúra a motivácia
 • Obchod a marketing

6.12.2022

Hľadanie radosti a motivácie živote a v práci

Väčšina ľudí nenachádza v práci radosť ani motiváciu, sú unavení a frustrovaní a znižuje sa ich výkon v práci aj kvalita života. Budeme v predvianočnom čase spoločne hľadať riešenia tohto problému.

 • Zjednodušovanie života a práce
 • Pomalá a rýchla práca, pomalý a rýchly život
 • Vďačnosť a radosť zo života
 • Hľadanie zmyslu
 • Budovanie vzťahov
 • IKIGAI

Hostia a spíkri

Vladimír Šucha

Senior Policy Advisor UNESCO

Ján Košturiak

Prezident INOVATO

Lukáš Hatala

Branislav Rabara

Managing Director at BIZZCOM s.r.o.

Miroslav Kunsch

Co-Owner & Chairman at IPESOFT

Simona Kubán

CEO SCR Interactive

Vladimír Levársky

Co-Owner OMS Intelligent Solutions

Peter Ballon

Generálny sekretár INOVATO

Michal Gregor

Associate Professor – University of Žilina

Jiří Marek

Professor – VUT Brno

Ľubomír Klieštik

Majiteľ Kamenárstvo Klieštik

Jaroslav Crkoň

Riaditeľ TSÚ Piešťany

Stanislav Martinec

Majiteľ KOMA MODULAR

Martin Kniha

General Manager KNIKOV

Patrik Paul

CEO and Co-Founder Kinazo Design

Santiago Aguado

Regional Managing Director Hewlett Packard Enterprise

Ján Lunter

CEO Innovatrics

Roman Dvořák

Editor in Chief, Managing Director MM Publishing

Artur Gevorkyan

Majiteľ GEVORKYAN

František Duchoň

Zakladateľ Národné centrum robotiky

Radovan Furmann

Division Director Digital Factory, CEIT, a.s.

Naše ocenenia

Inovácia Nitrianskeho kraja 2019

víťaz

Európska cena za podporu podnikania 2020

národný víťaz v kategórii Zlepšovanie biznis prostredia

Inovatívny čin roka 2019

finalista

Referencie

Ďakujem za prínosné podujatie, čerpám veľmi ocenoteľné informácie a podnety.

Dušan Dubiš Bodrô s.r.o. Akcia: InovaMeet

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa. Obsahovo to bolo veľmi zaujímavé.

PhDr. Michal Kukula nebotra Akcia: InovaMeet

Bola to výborná akcia + veľa inšpirácií.

Ladislav Ondrejička Akcia: InovaMeet

Podujatie, ktoré dodá osobe so zápalom pre inovácie a biznis všetko čo potrebuje na zapojenie sa do trhu plného možností!

Adam Bátovský Business Development Consultant Akcia: Biking Future

Dva intenzívne dni, počas ktorých sme prezentovali nadčasové audio a video riešenia pre viac ako 200 účastníkov z rôznych inovatívnych sfér. Ako sa ukázalo, práve inovácie pre zvýšenie efektivity a fungovania v oblasti videokonferenčných riešení sú dnes firmami veľmi žiadané. Koronakríza tento dopyt ešte viac zvýraznila. Motto INOFESTU sa nieslo v duchu networkingu, čo sme naplno využili aj my. Získali sme potenciálne obchodné kontakty a spoznali nové a inšpirujúce projekty iných účastníkov.

Ing. Michaela Tonkovičová MediaTech Central Europe, a.s. Akcia: INOFEST

INOFEST bolo pre mňa veľmi zaujímavé podujatie plné inovácií. Účastníci si mohli vypočuť množstvo inšpiratívnych prednášok, praktických skúseností inovátorov a diskutovať so zaujímavými ľuďmi z rôznych podnikateľských oblastí. Zaujímavé boli aj expozície produktov spoločností, ktoré sa venujú inováciám. Po organizačnej stránke bolo podujatie vynikajúco zvládnuté a určite odporúčam každému, aby sa v budúcnosti podujatia zúčastnil.

Ing. Tomáš Cmorej, PhD. MATADOR Automotive Vráble, a.s. Akcia: INOFEST

Inšpiratívní ľudia plní inovatívnych myšlienok. Veľmi prínosné podujatia pre podnikateľské prostredie.

Vladislav Novák EOS Innovazioni, a. s. Akcia: InovaMeet

Na INOFESTE 2020 som sa zúčastnil s kolegom konštruktérom. Dohodli sme si tam stretnutie s Patrikom Paulom z paul+murincreative s.r.o., ktorý mal prednnášku o 3D vizualizácii bicyklov. Riešili sme spoluprácu na tvorbe produktového konfigurátora našej športovej pomôcky k paralympijskému športu boccia.mOsobné stretnutie nám pomohlo posunúť sa v chápaní zadania a podmienok spolupráce.

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS Akcia: INOFEST

Registrácia
Vyberte si jednotlivé semináre, na ktoré sa chcete registrovať

  Prihlasujem sa na nasledujúce semináre:

  Členovia INOVATO