Späť Späť Späť
12 januára, 2021

Slovnik

Slovník

Slovnik

Životný cyklus prijatia technológie

2021-08-19T19:29:17+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Životný cyklus prijatia technológie Životný cyklus Technology Adoption Life Cycle (teória, ktorú prvýkrát predstavil Geoffrey Moore vo svojej knihe  Crossing the Chasm) predstavuje teóriu, ktorá  vysvetľuje, prečo majú spoločnosti s [...]

Udržiavanie inovácií

2021-08-19T19:29:17+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Udržiavanie inovácií Udržiavanie inovácií sa týka typu inovácií, ktoré existujú na súčasnom trhu, a namiesto vytvárania nových hodnotových sietí skôr zlepšuje a rozširuje existujúce.

Výstupné metriky

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Výstupné metriky Metriky výstupu merajú výsledky, ktoré vaše investície do inovácií priniesli. Typickými výstupnými metrikami sú napríklad ROI inovačných aktivít a rast výnosov z nových produktov.

Vývoj

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Vývoj Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Aplikovaný výskum 

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Aplikovaný výskum Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.

Základný výskum

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Základný výskum Zakladný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.

Výskum a vývoj

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Výskum a vývoj  Výskum a vývoj označuje sériu aktivít, ktoré organizácia robí pri zlepšovaní svojich existujúcich produktov a spôsobov práce. Môžme ho rozdeliť na základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj.

Vyhodnotenie

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Vyhodnotenie Vyhodnocovanie nápadov sa týka systematického procesu posudzovania, pri ktorom sa dozviete o kvalite a včasnosti nápadu. Hodnotenie sa často vykonáva pomocou vopred definovaných kritérií, podľa ktorých sa uprednostňuje myšlienka [...]

Výhoda prvého ťahu

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Výhoda prvého ťahu Výhoda prvého hráča je konkurenčná výhoda, ktorú získa prvý účastník na trhu alebo v segmente. Výhodu prvého hráča sa často dosahuje pomocou pokrokovej technológie alebo kontroly nad [...]

Vstupné metriky

2021-08-19T19:29:18+00:0012 januára, 2021|Tags: |

Vstupné metriky Metriky vstupu sa používajú na meranie investícií do inovácií, ako sú peniaze, čas alebo talent venované konkrétnej činnosti súvisiacej s riadením inovácií.

Go to Top